Beirt Oifigeach Sinsearach ar lorg ag Comhairle na Gaelscolaíochta

Tá dhá phost nua le líonadh mar a leanas: Oifigeach Sinsearach Seirbhísí Tacaíochtaagus Oifigeach Sinsearach Polasaí agus Abhcóideachta. Tá leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus níos mó eolais san achar “Foilsiúcháin” ar an tsuíomh seo. Tá na foirmeacha iarratais le bheith ar ais roimh 12.00 in 20ú lá Iúil.

Folúntas / Vacancies

Tá dhá phost nua le líonadh mar a leanas: Oifigeach Sinsearach Seirbhísí Tacaíochtaagus Oifigeach Sinsearach Polasaí agus Abhcóideachta. Tá leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus níos mó eolais san achar “Foilsiúcháin” ar an tsuíomh seo. Tá na foirmeacha iarratais le bheith ar ais roimh 12.00 in 20ú lá Iúil.

Foilsiúcháin / Publications

Beirt Oifigeach Sinsearach de dhíth / Two Senior Officers required