Bronnadh deonachán $3000 ó Mary’s Gift ar Naíscoil Shliabh Fuait

Tá Mary’s Gift, carthanas atá bunaithe i Nua Eabhrach a bhailíonn airgead ar son na Gaelscolaíochta sa tuaisceart, i ndiaidh teacht i gcabhair ar thionscadal nua-bhunaithe Naíscoil Shliabh Fuait i gceantair Bhaile Mhic an Aba/An Ghrianán Mór/Clóidigh i gcontae Ard Mhacha. Tá saibhreas iontach cultúrtha a bhaineann leis an cheantar seo, an Fiodh, a théann siar go haimsir annallód roimh teacht na gCeilteach go hÉireann. Tháinig baicle de dhíograiseoirí le chéile leis an Ghaeilge a athbheochan sa dúiche.

D’iarr an coiste deontas ar Fhoras na Gaeilge le naíscoil a bhunú agus ceadaíodh d’ iarratas bunaithe a chuir tuarastal agus costais reatha ar fáil ann go ceann dhá bhliana, a ligfeadh don choiste maoiniú rialta a aimsiú. Ach, b’éigean obair chóirithe a dhéanamh ar an seomra ranga a fuarthas don naíscoil le go bhfuighfeadh sé na ceadanna cuí ón iontaobhas sláinte. Beidh an coiste in ann an obair sin a chur i gcríoch de bharr an deonacháin fhlaithiúl ó Mary’s Gift agus an t-uafas oibre deonaí ó phobal na háite agus leanstan ar aghaidh leis an naíscolaíocht a chur ar fáil do pháistí an cheantair.

Bhronn Pilib Mistéil, cathaoirleach InaG, siúr eagraíocht Mary’s Gift, an seic ar Cathal O’Hare, cathaoirleach Naíscoil Shliabh Fuait. Mhol an Mistéileach spiorad agus seiftiúlacht an choiste a bhí sásta tabhairt faoi gach constaic a cuireadh rompu. ‘ Seo chugaibh lámh chúnta ón ár bpobal thar lear, tá súil againn go gcuireann sé ar chumas na naíscoile barrfheabhas a bhaint amach agus sibh ag tabhairt faoi oideachas na bpáistí trí mheán na Gaeilge.’

Ghabh Cathal O’Hare buíochas le Mary’s Gift as an tabhartas flaithiúil agus dúirt sé gur mór an tógáil croí a bhí ann dóibh go raibh daoine ar an taobh eile den domhain ag cur speise sa tionscadal agus ag cuidiú leo.

‘Tá coiste ‘s againne tiomanta ar an gaelscolaíocht a chur ar fáil do phobal na háite. San am i láthair bíonn turas de 32 míle ar m’iníon le freastal ar an naíscoil is gaire di. Cuirfidh an soláthar nua seo rogha na naíscolaíochta ar fáil sa cheantar seo den chéad uair riamh agus cuirfidh sé dlús le athbheochan na Gaeilge sa dúiche. Glacaimse leis an tabhartas seo le croí mór maith. Míle buíochas libh.