“Sult as foghlaim agus díograis” ag Bunscoil Bhéal Feirste Thuaidh

Tá cúis cheiliúrtha ag Bunscoil Mhic Reachtain i dTuaisceart Bhéal Feirste, i ndiaidh don Roinn Cigireachta tuarascáil cigireachta na scoile a fhoilsiú i Mí Iúil.

Dearbhaíonn an tuarascáil seo na céimeanna móra chun cinn atá déanta ag an Bhunscoil agus iad ag soláthar oideachas dhátheangach sa phobal áitiúil. D’aibhsigh tuarascáil láidreachtaí Bhunscoil Mhic Reachtain i gcúrsaí oideachais agus tréadchúraim. Chomh maith leis seo, aithníonn an tuarascáil feabhsuithe i dteagasc litearthachta agus uimhearthachta, i bhforbairt scileanna smaoinimh agus acmhainn pearsanta na bpáistí ar fud na scoile.  Tá “sult as foghlaim agus díograis don fhoghlaim” ann mar chruthúnas ar an dul chun cinn seo. Leag An Chigireacht béim ar an mhúinteoireacht atá “go maith ar dhóigh chomhsheasmhach.” fud fad na scoile agus ar “thuiscint domhain na bpáistí don Ghaeilge”.

“Is mór an tógail croí an tuarascáil seo a ghabháil ón Chigireacht Oideachais agus Oiliúna,” a mhaígh Séamas Ó Donnghaile, Príomhoide Bhunscoil Mhic Reachtain. “Tá baill na foirne atá againn an-dúthrachtach agus is teistiméireacht dóibh siúd agus do thacaíocht na dtuismitheoirí agus phobal na scoile é seo. Is mór ár mbród, anseo ag an Bhunscoil, go bhfuil fíorshuim againn i ngach dalta dár gcuid agus go spreagann sé seo díograis san fhoghlaim. Anois go bhfuil tacaíocht againn ón Chigireacht, cuirfimid tús le bliain úr na scoile agus fuinneamh úr-nua againn!”

Molann Comhairle na Gaelscolaíochta Bunscoil Mhic Reachtain agus an chigireacht dhearfach seo faighte ag an scoil.  “Aithníonn an tuarascáil na tairbhí móra agus an mhaitheas atá ann do pháistí agus iad ag gabháil d’fhoghlaim teanga ag aois óg,” arsa Aodán Mac Shéafraidh, Oifigeach Comhairleach le Comhairle na Gaelscolaíochta.

Rinne  an t-uasal Ó Donnghaile trácht ar oscailt an scoil nua Gaeilge i nDún Éideann sna sála ar achainí go múine Gaeilge do gach páiste in Albain. Molann An Donnghaileach an cur chuige athnuaite seo glactha ag an údarás oideachais in Albain. “Aithnítear buntáistí oideachais dátheangaigh ar fud an domhain, mar sin de, tá sé seo bunaithe ar dhea-chleachtas agus ar thaighde forleathan.

Glacann Rialtas na hAlban anois leis seo le soláthar tús iontach don scoil nua Gaeilge seo i nDún Éideann agus scoil úrscothach acu ón chéad lá amach! Ag Bunscoil Mhic Reachtain tá an modh seo oideachais ar fáil don phobal áitiúil le 15 bliain anuas agus creidimid go dtugann seo an t-oideachas is fearr dár gcuid daltaí. Cuireann taithí foghlama i ngaelscoil le forbairt foriomlán na ndaltaí, chomh maith leis sin, tugtar an-mhuinín agus bród dóibh as an dteanga féin a bheith acu agus iad ina gcuid de phobal ar leith agus mar chuid de ghlúin óg labhartha Gaeilge.”

“Is dea-scéala é do thuismitheoirí nach bhfuil eolas ar an Ghaeilge de dhíth acu lena gcuid páistí a chur chuig Gaelscoil; foghlaimeofar líofacht na teanga ag pointe luath is cuma cén oiread eolais atá ag a dtuismitheoirí ar chúrsaí teangacha.”

Má tá suim ag duine ar bith tairbhe a bhaint as buntáistí oideachais dhátheangaigh dá gcuid páistí, gabh i dteagmháil le Bunscoil Mhic Reachtain 028 9032 2409 nó tabhair cuairt ar an suíomh: http://www.bunscoilmhicreachtain.com Le tuilleadh eolais a fháil ar Ghaeloideachas agus ar scoil i do cheantar féin, gabh i dteagmháil le Comhairle na Gaelscolaíochta 028 9032 1475.

 “Time to celebrate!” Pupils of Bunscoil Mhic Reachtain enjoy learning.