Treoir do Thuismitheoirí ag cuidiú le do pháiste.

Féach ar an bhileog atá iniata. Is le Príomhoidí agus le tacaíocht teagmhálaithe sa phobal a rinneadh an leabhrán seo a fhobairt le cuidiú le tuismitheoirí an tacaíocht atá de dhíth orthu a fháil, nuair a bhíonn sí de dhíth le gur fearr a éireoidh lena gcuid páistí ar scoil.

Le go n-éireoidh le páistí ar scoil, caithfidh an páiste, na tuismitheoirí agus an scoil obair le chéile agus cuideoidh an bhileog seo le tú dea-chaidreamh a thógáil le scoil agus le foireann scoile do pháiste.

Leagan Gaeilge: Teoir do Thuismitheoirí (An Ghaeilge)

Leagan Béarla: A Parent’s Guide (English)