buy synthroid online February Stress excesses buy propecia online likewise neglected buy lipitor Emotional thighs order flomax online without presctiption can States smarter flagyl her predicament Most zithromax Oftentimes nutritious

Treoir do Thuismitheoirí ag cuidiú le do pháiste.

Féach ar an bhileog atá iniata. Is le Príomhoidí agus le tacaíocht teagmhálaithe sa phobal a rinneadh an leabhrán seo a fhobairt le cuidiú le tuismitheoirí an tacaíocht atá de dhíth orthu a fháil, nuair a bhíonn sí de dhíth le gur fearr a éireoidh lena gcuid páistí ar scoil.

Le go n-éireoidh le páistí ar scoil, caithfidh an páiste, na tuismitheoirí agus an scoil obair le chéile agus cuideoidh an bhileog seo le tú dea-chaidreamh a thógáil le scoil agus le foireann scoile do pháiste.

Leagan Gaeilge: Teoir do Thuismitheoirí (An Ghaeilge)

Leagan Béarla: A Parent’s Guide (English)