Gradaim Fulbright um Chúntóireachtaí Múinteoireachta i dTeangacha Iasachta

Gradaim Fulbright um Chúntóireachtaí Múinteoireachta i dTeangacha Iasachta don Ghaeilge

Céard iad féin?

Deontais iad Gradaim Fulbright um Chúntóireachtaí Múinteoireachta i dTeangacha Iasachta (FLTA) do shaoránaigh Éireannacha nó do shaoránaigh de chuid an AE atá ina gcónaí in Éirinn ar feadh trí bliana nó níos mó chun Gaeilge a mhúineadh agus chun ranganna a dhéanamh i gcoláiste i SAM thar thréimhse deich mí sna Stáit Aontaithe.

I gcás gach deontais, tá Coimisiún Fulbright ag lorg iarratasóirí den scoth a bhfuil acmhainneacht láidir ceannaireachta acu agus tiomantas don éiteas a bhaineann le bheith i do Fulbrighteoir.

Incháilitheacht

• Saoránaigh de chuid na hÉireann nó an AE atá ina gcónaí in Éirinn ar feadh trí bliana ar a laghad
• Tá saoránaigh SAM Éireannacha, sealbhóirí cárta ghlais nó cónaitheoirí reatha i SAM neamh incháilithe.
Tabharfar tús áite d’iarrthóirí nach bhfuil taithí fhairsing acu ar SAM
• Céim BA sula bhfágtar
• Taithí nó cáilíocht teagaisc
• Inniúlacht sa Ghaeilge
• Buanna agus acmhainneacht ceannaireachta
• Tuiscint shoiléir ar a bhfuil i gceist le bheith i do Fulbrighteoir

Modh Iarratais

Má chomhlíonann tú na critéir thuas, seol ríomhphost chuig awards@fulbright.ie chun do shuim a léiriú in iarratas a dhéanamh. Luaigh sa ríomhphost:

• D’ainm iomlán
• Cáilíochtaí agus taithí teagaisc
• Leibhéal inniúlachta sa Ghaeilge

Eiseoimid nasc duit ansin chuig an gcóras iarratais ar líne (ar a nglaoitear Embark) agus na treoracha Éireannacha don iarratas.

Tá gach iarratas le bheith istigh faoi 12 Samhain 2014

Sonraí Maoinithe

• Deontas airgeadais a chlúdóidh an tréimhse deontais deich mí, chomh maith le hárachas timpiste agus éigeandála, cláir chultúrtha agus ghairmiúla, agus riarachán víosa J 1
• Caithfidh iarratasóirí a n éiríonn leo a bheith sásta glacadh le háit san institiúid SAM a thairgtear. Má dhiúltaíonn iarratasóirí a n éiríonn leo don áit a thairgtear, ní thabharfar rogha eile dóibh
• Urraíonn an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an Crannchur Náisiúnta an gradam seo

Tá tuilleadh eolais ar:

www.fulbright.ie