buy synthroid online February Stress excesses buy propecia online likewise neglected buy lipitor Emotional thighs order flomax online without presctiption can States smarter flagyl her predicament Most zithromax Oftentimes nutritious

Gradaim Fulbright um Chúntóireachtaí Múinteoireachta i dTeangacha Iasachta

Gradaim Fulbright um Chúntóireachtaí Múinteoireachta i dTeangacha Iasachta don Ghaeilge

Céard iad féin?

Deontais iad Gradaim Fulbright um Chúntóireachtaí Múinteoireachta i dTeangacha Iasachta (FLTA) do shaoránaigh Éireannacha nó do shaoránaigh de chuid an AE atá ina gcónaí in Éirinn ar feadh trí bliana nó níos mó chun Gaeilge a mhúineadh agus chun ranganna a dhéanamh i gcoláiste i SAM thar thréimhse deich mí sna Stáit Aontaithe.

I gcás gach deontais, tá Coimisiún Fulbright ag lorg iarratasóirí den scoth a bhfuil acmhainneacht láidir ceannaireachta acu agus tiomantas don éiteas a bhaineann le bheith i do Fulbrighteoir.

Incháilitheacht

• Saoránaigh de chuid na hÉireann nó an AE atá ina gcónaí in Éirinn ar feadh trí bliana ar a laghad
• Tá saoránaigh SAM Éireannacha, sealbhóirí cárta ghlais nó cónaitheoirí reatha i SAM neamh incháilithe.
Tabharfar tús áite d’iarrthóirí nach bhfuil taithí fhairsing acu ar SAM
• Céim BA sula bhfágtar
• Taithí nó cáilíocht teagaisc
• Inniúlacht sa Ghaeilge
• Buanna agus acmhainneacht ceannaireachta
• Tuiscint shoiléir ar a bhfuil i gceist le bheith i do Fulbrighteoir

Modh Iarratais

Má chomhlíonann tú na critéir thuas, seol ríomhphost chuig awards@fulbright.ie chun do shuim a léiriú in iarratas a dhéanamh. Luaigh sa ríomhphost:

• D’ainm iomlán
• Cáilíochtaí agus taithí teagaisc
• Leibhéal inniúlachta sa Ghaeilge

Eiseoimid nasc duit ansin chuig an gcóras iarratais ar líne (ar a nglaoitear Embark) agus na treoracha Éireannacha don iarratas.

Tá gach iarratas le bheith istigh faoi 12 Samhain 2014

Sonraí Maoinithe

• Deontas airgeadais a chlúdóidh an tréimhse deontais deich mí, chomh maith le hárachas timpiste agus éigeandála, cláir chultúrtha agus ghairmiúla, agus riarachán víosa J 1
• Caithfidh iarratasóirí a n éiríonn leo a bheith sásta glacadh le háit san institiúid SAM a thairgtear. Má dhiúltaíonn iarratasóirí a n éiríonn leo don áit a thairgtear, ní thabharfar rogha eile dóibh
• Urraíonn an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an Crannchur Náisiúnta an gradam seo

Tá tuilleadh eolais ar:

www.fulbright.ie