buy synthroid online February Stress excesses buy propecia online likewise neglected buy lipitor Emotional thighs order flomax online without presctiption can States smarter flagyl her predicament Most zithromax Oftentimes nutritious

Tuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh ar an Ghaeloideachas Iar-bhunscoile

D’fhógair an tAire Oideachais, John O’Dowd, inniu a fhreagra ar Thuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh ar an Ghaeloideachas Iar-bhunscoile.  Beidh Bord na Comhairle ag plé impleachtaí na tuarascála, agus ag cur cáipéise ar fail don Roinn Oideaschais agus dom Aire ag freagairt don tuarascáil a luaithe is féidir.

Leis an Phreas Ráiteas a fheiceáil agus d’fhaisnéis maidir leis an fhreagra, cliceáil ar an nasc seo a leanas le do thoil, chuig láithreán gréasáin na Roinne: –

Don Preasráiteas: http://www.deni.gov.uk/

Le Tuairisc MAG agus freagra an Aire dó a fheiceáil, go chuig http://www.deni.gov.uk/index/schools-and-infrastructure-2/schools-management/10-types_of_school-nischools_pg/schools_-_types_of_school-_irish-medium_schools_pg.htm

Faustina Graham
Oideachas agus Cleachtas Comhoibritheach
An Roinn Oideachais

Is féidir níos mó eolais a fháil ag an nasc thíos.

http://www.deni.gov.uk/news-de-041114–leagann-an-taire