Tuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh ar an Ghaeloideachas Iar-bhunscoile

D’fhógair an tAire Oideachais, John O’Dowd, inniu a fhreagra ar Thuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh ar an Ghaeloideachas Iar-bhunscoile.  Beidh Bord na Comhairle ag plé impleachtaí na tuarascála, agus ag cur cáipéise ar fail don Roinn Oideaschais agus dom Aire ag freagairt don tuarascáil a luaithe is féidir.

Leis an Phreas Ráiteas a fheiceáil agus d’fhaisnéis maidir leis an fhreagra, cliceáil ar an nasc seo a leanas le do thoil, chuig láithreán gréasáin na Roinne: –

Don Preasráiteas: http://www.deni.gov.uk/

Le Tuairisc MAG agus freagra an Aire dó a fheiceáil, go chuig http://www.deni.gov.uk/index/schools-and-infrastructure-2/schools-management/10-types_of_school-nischools_pg/schools_-_types_of_school-_irish-medium_schools_pg.htm

Faustina Graham
Oideachas agus Cleachtas Comhoibritheach
An Roinn Oideachais

Is féidir níos mó eolais a fháil ag an nasc thíos.

http://www.deni.gov.uk/news-de-041114–leagann-an-taire