Ainmniúchán do Bhord an Údaráis Oideachais úir

Iarradh ar Chomhairle na Gaelscolaíochta duine fóirsteanach a ainmniú don Údarás Oideachais úr le leas na scoileanna Gaeilge a sheasamh. Tá CnaG ag iarraidh ar dhaoine a bhfuil na scileanna agus an taithí cuí acu spéis sa ról tábhachtach seo a léiriú.

 

Beidh réimse ardscileanna de dhíth ar an té a ainmneofar, ina measc:

 

  • Taithí agus saineolas i réimse an ghaeloideachais;
  • Tuiscint leathan ar cheisteanna oideachais a bhaineann le hobair an Údaráis Oideachais;
  • Ard-scileanna cumarsáide, idirphearsanta agus abhcóideachta;
  • Taithí ag feidhmiú ar Bhord (nó a chomhmhacasamhail) in eagraíocht san earnáil phoiblí, phríobhaideach, dheonach nó phobail; sin nó/agus taithí phroifisiúnta ar leibhéal na bainistíochta shinsearaí.

 

Iarrann Comhairle na Gaelscolaíochta ar dhaoine ar spéis leo an ról seo teagmháil a dhéanamh linn más mian leo go rachadh a n-ainm chun tosaigh don ainmniúchán. Iarrtar ort léiriú spéise a chur in iúl d’oifig na Comhairle. Ag an phointe seo níltear ag iarraidh ach do shonraí teagmhála. Is féidir teagmháil a dhéanamh linn fríd ríomhphost (eolas@comhairle.org) nó ar an ghuthán (9032-1475). Cuirfear tuilleadh eolais chugat níos faide anonn.

 

Is gá do CnaG an t-ainmniúchán a chur chuig an Roinn Oideachais faoi 30ú Eanair 2015. Iarrtar ort teagmháil a dhéanamh leis an Chomhairle roimh mheán lae ar 15ú Eanáir.

 

Moltar do dhaoine ar spéis leo a n-ainm a chur chun tosaigh scrúdú a dhéanamh ar leabhrán ainmniúcháin na Roinne Oideachais: Ceapachán Chomhaltaí chuig Bord an Údaráis Oideachais Ainmnithigh Leasa Ionadaíochta. Cliceáil anseo chun cóip a aimsiú.