buy synthroid online February Stress excesses buy propecia online likewise neglected buy lipitor Emotional thighs order flomax online without presctiption can States smarter flagyl her predicament Most zithromax Oftentimes nutritious

Ainmniúchán do Bhord an Údaráis Oideachais úir

Iarradh ar Chomhairle na Gaelscolaíochta duine fóirsteanach a ainmniú don Údarás Oideachais úr le leas na scoileanna Gaeilge a sheasamh. Tá CnaG ag iarraidh ar dhaoine a bhfuil na scileanna agus an taithí cuí acu spéis sa ról tábhachtach seo a léiriú.

 

Beidh réimse ardscileanna de dhíth ar an té a ainmneofar, ina measc:

 

  • Taithí agus saineolas i réimse an ghaeloideachais;
  • Tuiscint leathan ar cheisteanna oideachais a bhaineann le hobair an Údaráis Oideachais;
  • Ard-scileanna cumarsáide, idirphearsanta agus abhcóideachta;
  • Taithí ag feidhmiú ar Bhord (nó a chomhmhacasamhail) in eagraíocht san earnáil phoiblí, phríobhaideach, dheonach nó phobail; sin nó/agus taithí phroifisiúnta ar leibhéal na bainistíochta shinsearaí.

 

Iarrann Comhairle na Gaelscolaíochta ar dhaoine ar spéis leo an ról seo teagmháil a dhéanamh linn más mian leo go rachadh a n-ainm chun tosaigh don ainmniúchán. Iarrtar ort léiriú spéise a chur in iúl d’oifig na Comhairle. Ag an phointe seo níltear ag iarraidh ach do shonraí teagmhála. Is féidir teagmháil a dhéanamh linn fríd ríomhphost (eolas@comhairle.org) nó ar an ghuthán (9032-1475). Cuirfear tuilleadh eolais chugat níos faide anonn.

 

Is gá do CnaG an t-ainmniúchán a chur chuig an Roinn Oideachais faoi 30ú Eanair 2015. Iarrtar ort teagmháil a dhéanamh leis an Chomhairle roimh mheán lae ar 15ú Eanáir.

 

Moltar do dhaoine ar spéis leo a n-ainm a chur chun tosaigh scrúdú a dhéanamh ar leabhrán ainmniúcháin na Roinne Oideachais: Ceapachán Chomhaltaí chuig Bord an Údaráis Oideachais Ainmnithigh Leasa Ionadaíochta. Cliceáil anseo chun cóip a aimsiú.