An Leanúnachas ón bhunscoil go dtí an iar-bhunscoil

An Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil Comh na G 2016

Cur i láthair a rinneadh ag Comhdháil na Gaelscolaíochta 2016.