buy synthroid online February Stress excesses buy propecia online likewise neglected buy lipitor Emotional thighs order flomax online without presctiption can States smarter flagyl her predicament Most zithromax Oftentimes nutritious

Ainmniúcháin de dhíth do Bhord Stiúrthóirí Chomhairle na Gaelscolaíochta ó earnáil na luathbhlianta

A Stiúrthóirí a chairde, Tá Bord Stiúrtha Chomhairle na Gaelscolaíochta á áth-struchtúrú i láthair na huaire agus gearrfar líon na gcomhalta ó 22 go 13.  Is comhlacht neamhrannach poiblí í Comhairle na Gaelscolaíochta, urraithe ag Roinn an Oideachais, a bhfuil stádas carthanachta aici fosta. Tá Bord Stiúrtha Chomhairle na Gaelscolaíochta ar lorg ainmniúchán ó oibrí Naíscoile, le freastal mar chomhalta Boird don tréimhse 2016-2020. Gach ainmniúchán a fhaightear, cuirfear os comhair Bord reatha Chomhairle na Gaelscolaíochta iad, le go roghnófaí an duine sin a bhfuil réimse leathan scileanna agus taithí aige / aici, a chuideodh leis an Bhord a gcuid dualgais a bhaint amach go héifeachtach, sna blianta amach romhainn; feicfear chuige fosta go mbíonn cothromaíocht sa phróiseas scagtha maidir le comhionannas inscne agus tíreolaíochta dó. Bíonn 6 chruinniú Boird ann in aghaidh na bliana, chomh maith le cruinnithe fochoistí ar bharr sin; cuirfear ionduchtú ar fáil do bhaill úra an bhoird. Níl tuarastal ag baint leis an ról seo ach íoctar costais taistil nuair is gá. Reáchtáiltear na cruinnithe Boird trí mheán na Gaeilge ach cuirfear aistriúchán comhuaineach ar fáil más gá.  Tá súil agam go n-aontaíonn tú gur deis iontach é ag stiúrthóirí na hearnála a dtuairimí agus a n-eispéiris a roinnt, agus tionchar a imirt ar threoir straitéiseach CnaG. Iarraim oraibh mar sin de, an deis seo a thapú. Más spéis leat d’ainm féin a chur chun tosaigh, nó duine eile i do Naíscoil a mholadh, cuir ríomhphost ar ais chuig Tarlach Mac Giolla Bhríde tmacgiollabhride@comhairle.org, nó seol litir chuig an seoladh iniata, roimh an 7ú Meán Fómhair, 2016. Idir an dá linn, má bhíonn ceist agat maidir leis an ról dúshlánach, fiúntach seo, na bíodh leisce ort teagmháil ghutháin a dhéanamh liom am ar bith.

Le meas,

Liam Ó Flannagáin, Príomhfheidhmeannach Idirthréimhseach Chomhairle na Gaelscolaíochta Teach an Gheata Thiar 4 Sráid na Banríona Béal Feirste, BT1 6ED 02890 321475