Tugadh onóir do sheacht ngaelscoil as ardchaighdeán feabhais a bhaint amach i soláthar an oideachais

Tugadh onóir do sheacht ngaelscoil (trí bhunscoil , trí naíscoil agus iar-bhunscoil amháin) ag ceiliúradh i dTeach an Anfa ar an 7ú Nollaig nuair a onóródh na scoileanna uile as ardchaighdeán feabhais a bhaint amach i soláthar an oideachais. Is iad na scoileanna a fuair gradam as an leibhéal is airde gnóthachtála do éifeachtúlacht ghinearálta iad:

  • Gaelscoil an Chaistil Baile an Chaistil
  • Bunscoil an tSléibhe Dhuibh, Béal Feirste
  • Naíscoil Cois Locha, An Lorgain
  • Naíscoil Charn Tochair, Machaire
  • Naíscoil Ghleann Darach, Crumghlinn
  • Bunscoil Naomh Proinsias, An Lorgain
  • Scoil Iósaef, Domhnach Mór

Ag caint roimh an ócáid dúirt Liam Ó Flannagain PF Chomhairle na Gaelscolaíochta, an comhlacht reachtúil chun an ghaelscolaíocht a chur chun cinn, dúirt sé gur aitheantas iad na gradaim seo Do shárobair na scoileanna uile seo.

“Ar son Comhairle na Gaelscolaíochta déanaim comhghairdeas leis na foirne, coistí bainistíochta agus gobharnóirí na seacht scoil seo. Is aitheantas é seo don saothar trom agus do dhíograis na ndaoine seo uile sna scoileanna, agus léiríonn sé an feabhsú mór i gcaighdeán an oideachais in earnáil na gaelscolaíochta le roinnt blianta anuas. Seo agus an líon tuismitheorí a roghnaíonn an ghaelscolaíocht dá bpáistí, i mbreis agus 80 scoil gaeilge ar fud an tuaiscirt, rud a léiríonn todhchaí gheal don earnáil is mó fáis san earnáil opideachais.

Dúirt Sonia Nic Giolla Easbuig, Cathaoirleach Naíscoil Charn Tóchair:

Is aoibhinn linn uilig atá bainteach leis an naíscoil an t-aitheantas seo a fháil ón Roinn Oideachais. Rinne Naíscoil Charn Tóchair an t-ard caighdeán seo a ghnóthú de thoradh obair mhór agus dhíograis na foirne agus na dtuismitheoirí ar feadh na mblianta.

Osclaíodh doirse na Naíscoile breis agus 30 bliain ó shin agus as sin i leith tá an scoil mar chuid lárnach do shaol phobal Charn Tóchair. Tá an-mheas agus dearcadh diongbháilte ag an phobal seo ar An Ghaeilge agus ar chultúr na hÉireann a sheasann amach i measc na bpobal eile tuaithe.

Ar sí:

Tá seanfhocal sa Ghaeilge, “Ár scáth a chéile a mhaireann na daoine” agus léiríonn Naíscoil Charn Tóchair agus a pobal áitiúil an dearcadh seo go flúirseach.