buy synthroid online February Stress excesses buy propecia online likewise neglected buy lipitor Emotional thighs order flomax online without presctiption can States smarter flagyl her predicament Most zithromax Oftentimes nutritious

Comhdháil Chomhairle na Gaelscolaíochta Preasráiteas 9ú Marta 2017

 

Comhdháil Chomhairle na Gaelscolaíochta

Déardaoin, 16ú Marta, 2017

An Carn, Machaire Rátha

 

Máirtín Ó Muilleoir, CTR le Comhdháil na Gaelscolaíochta a oscailt go hoifigiúil i 2017

 

Is mian le Comhairle na Gaelscolaíochta, an foras comhairleach ar son na gaelscolaíochta ó thuaidh, an séú Comhdháil déag dá cuid a fhógairt, a bheidh á reáchtáil ar an 16ú Márta, 2017 in An Carn, Machaire Rátha.

 

Is ceann de na comhdhálacha is mó den chineál seo ar oileán na hÉireann í, a mheallfaidh toscairí as Gaelscoileanna ó thuaidh agus ó dheas agus cuid mhór eagraíochtaí Gaeilge eile, idir chultúrtha agus oideachasúla.

Tá Comhairle na Gaelscolaíochta an-bhuíoch de phobal Charn Tóchair as an ócáid a óstáil arís i mbliana; pobal atá aitheanta fud fad na tíre as a thiomantas i leith fhorbairt na Gaeilge.

Is é Máirtín Ó Muilleoir, CTR, a osclóidh an Chomhdháil i mbliana, fear a bhfuil baint fhada aige leis an Ghaeilge agus leis an Ghaelscolaíocht. Tá CnaG an-bhuíoch de Mháirtín as a chuid ama a thabhairt dúinn le bheith i láthair ar an lá.

Beidh réimse leathan cainteoirí i mbun ceardlanna ar ábhair éagsúla i rith na Comhdhála: ina measc sin, cuirfear seisiúin ar fáil ar ghrúpaí cothaithe (nurture groups); áiseanna leictreonacha don Ghaelscolaíocht agus ionchur eile nach beag ó chleachtóirí na hearnála Gaelscolaíochta í féin. Labhróidh Feargal Mac Bhloscaidh ó Choláiste Feirste ar An Scríbhneoireacht Sínithe agus beidh Seán Fennel ó Ghaelscoil na bhFál i mbun ceardlainne ar Tacaíocht Teanga ag Eocharchéim a 2. Leis sin, cuirfear seisiún ar fáil ar mhór-cheisteanna an tsainriachtanais le Tracy McGovern ón Middletown Centre for Autism agus cuirfidh Cnuasghrúpaí nuabhunaithe Sainriachtais seisiún ar fáil do Chomhordaitheoirí Sainriachtanais na hearnála.

Agus é ag caint ar theacht na Comhdhála i mbliana, dúirt Liam Ó Flannagáin, , Príomhfheidhmeannach Idirthréimhseach Chomhairle na Gaelscolaíochta go gcuirfí fáilte chroíúil roimh gach toscaire chuig an ócáid speisialta seo.

Beidh réimse leathán de sheastáin eolais ag eagraíochtaí cultúrtha, oideachais, Gaeilge agus spóirt ar an lá chomh maith.

Ní foláir do mhúinteoirí a bheith cláraithe roimh ré chun freastal ar an Chomhdháil seo, a thosaíonn ag 9.30.

Tuilleadh eolais:   Seán Ó Muireagáin somuireagain@comhairle.org  Guthán 02980 321475