Eolas ar chúrsaí de chuid GaelChúrsaí

GaelChúrsaí

Sa billeog istigh feicfidh sibh go bhfuil GaelChúrsaí ag cur leis an liosta de cúrsaí aitheannta atá againn faoi láthair.  Chomh maith leis na cúrsaí a bhí againn i mbliana beidh muid ag soláthar na gcúrsaí úra a leanas ó Mheán Fómhair 2017.

          Dioplóma Cúram Leanaí 5

          Cúrsa aitheannta Garchabhair Phéidiatraic

          Bainistiú imeachtaí

          Cúrsa Bunsláinteachas bia

 

Déanfar cuid de na cúrsa seo trí fhoghlaim chumaisc ina mbeidh meascán d’fhoghlaim dhigiteach ar líne agus teagasc agus measúnú aghaidh ar aghaidh (rud a ndéanann níos fusa é do dhaoine atá ina gcónaí lasmuigh de Bhéal Feirste na cúrsaí a dhéanamh).

 

Ba bhreá le Gaelchúrsaí smaointe/iarratais  ón earnáil Ghaeilge do chúrsaí oiliúna.  Tá sé d’aidhm againn bearnaí ar bith a líonadh atá san earnáil.  Má tá tú ag obair san earnáil agus más léir duit riachtanas oiliúna ar bith déan teagmháil linn. Chomh maith leis sin más spéis leat ceann de na cúrsaí atá ann faoi láthair déan teagmháil linn.

 

Buíochas

Colma