Post páirtaimseartha ar Bhunscoil an Traonaigh

Bunscoil an Traonaigh
Lios na Scéithe

Post páirtaimseartha do mhúinteoir don scoilbhliain 2018-2019
(3 lá in aghaidh na seachtaine)

Critéir Riachtanacha:
• Cáilíocht aitheanta teagaisc agus bheith cláraithe le GTCNI
• Ardscileanna cumarsáide sa Ghaeilge
Critéir Inmhianaithe:
• Taithí ag obair i gcomhrang
• Taithí ag obair le páistí le riachtanais bhreise oideachais

Dáta deiridh d’iarrtais: Meánlae ar 9ú Lúnasa 2018

Chun foirm iarratais agus tuilleadh eolais a fháil, gabh i dteagmháil le:
Sorcha Ní Mhurchú smurphy786@c2kni.net