Tá Naíscoil Ghleann an Iolair ag fostú!

Ceannaire Naíscoile / Naíscoil Leader
Riachtanach:
GNVQ Leibhéal 3 i gCúram Leanaí agus ag ullmhú le haghaidh Leibhéal 5 /
Level 3 in Childcare and undertaking, or preparing to undertake, Level 5
Cumas Labhartha sa Ghaeilge/ Ability in Spoken Irish
22.5 uair an chloig sa tseachtain ó Mheán Fómhair 2018
22.5 hrs per week from September 2018
Seol CV chuig: niallcomer@googlemail.com
Spriocdháta: Dé hAoine 17 Lúnasa
Closing Date: Friday 17th August