Comhordaitheoir Luathbhlianta de dhíth ar Ionad Uíbh Eachach

Ionad Uíbh Eachach
34a Corrán Uíbh Eachach/Iveagh Crescent
Béal Feirste BT 12 6AW
Phone/Guthán (028)90329180
Charity no: NIC100328 Company no: N1631969 www.ionad.eu

Ar mhaith leat bheith ag obair in Ionad Bríomhar Luathbhlianta Gaeilge
atá ag fás agus ag forbairt seirbhísí nua don phobal Ghaeilge?
De dhíth ar Ionad Uíbh Eachach le seirbhísí luathbhlianta/chúram lae
a bhainistiú agus a fhorbairt

Comhordaitheoir Luathbhlianta/Chúram Lae
Uaireanta: Lán- aimseartha 37 uair

Riachtanach:
• Gaeilge líofa idir labhairt agus scríobh (féach Aguisín 1)
• Céim Luathbhlianta, nó CCLD L5 nó Cáilíocht Choibhéiseach
(aitheanta ag na seirbhísí sóisialta)
• Béarla líofa idir labhairt agus scríobh
• Scileanna maithe cumarsáide i nGaeilge agus mBéarla.
• 5 bliain ag bainistiú foirne luathblianta /chúram lae
• 5 bliain taithí sa rannóg luathbhlianta/chúram lae Gaeilge
• Taithí freagrachta in Acmhainní Daonna i suíomh Luathbhlianta /Cúram Lae
• Taithí ag bainistiú & ag eagrú tionscadal luathbhlianta/chúram lae
• Taithí ar chórais luathbhlianta d’archáighdéan a chur in áit sa rannóg Gaeilge
• Saineolach i reachtaíocht chúram lae, i gcúrsaí clárúcháin agus le riachtanais chigireachta i gcomhthéacs luathbhlianta/tumchúram lae Gaeilge
• Taithí agus leibhéal cumais cuí maidir le ríomhchláir FT
• Ábalta uaireanta solúbtha a dhéanamh
• Ábalta seiceálacha Access NI a dhéanamh go sásúil
.Inmhianaithe:
• Ábalta obair faoi bhrú agus spriocdhátaí a chomhlíonadh
Tuarastal: £27,551
Foirmeacha iarratais le fáil ón Oifig
Foirmeacha iarratais le bheith ar ais ar an 13.9.18
Tuilleadh eolais ó Sue 90329180
bainisteoir@ionad.eu
Tá an post seo á maoiniú ag an Roinn Pobal & Ionad Uíbh Eachach
Is fostóir comhdheisithe é Ionad Uíbh Eachach