Beirt Oifigeach Sinsearach ar lorg ag Comhairle na Gaelscolaíochta

Fógra de na poist: E01 OSTÓ OSTF 1118
Tá dhá phost nua le líonadh mar a leanas: Oifigeach Sinsearach Tacaíochta Oideachais agus Oifigeach Sinsearach Tacaíochta Forbartha. Tá leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus níos mó eolais san achar “Foilsiúcháin” ar an tsuíomh seo. Tá na foirmeacha iarratais le bheith ar ais roimh 5.00 in Luan 10ú lá Nollaig.
I dtaca leis an phost mar Oifigeach Sinsearach Tacaíochta Oideachais thiocfadh leis an phost bheith fóirsteanach don té ar mhaith leis/léi tréimhse ar iasacht óna c(h)uid oibre go ceann tamaill idir bliain nó trí bliana.

Tuilleadh eolais: Ríomhphost pomordha@comhairle.org nó guthán 90897311.

Folúntas
Tá na foirmeacha iarratais le bheith ar ais roimh 5.00 in Luan 10ú lá Nollaig.
Foilsiúcháin
Beirt Oifigeach Sinsearach de dhíth
Foirm Iarratais OSTO F01 OSTO 1118
Foirm Iarratais OSTF F01 OSTF 1118
Leabhrán Eolais OSTO LE01_OSTO_1118
Leabhrán Eolais OSTF LE01_OSTF_1118
Foirm Comhionnais M01. M01_ceistiúchánComhionannais