Post ar fáil mar Oifigeach Cléireachais Riaracháin (Sealadach)

Tá Comhairle na Gaelscolaíochta ar lorg Oifigeach Cléireachais Riaracháin go ceann tamall gairid. Ar dtús is post sealadach don té cuí le taithí ar obair chléireachais agus fháilteora ach beidh post buan le fógairt gan mhoill. Caithfidh scileanna maithe cumarsáide bheith agat idir Ghaeilge agus Bhéarla. Má tá suim agat sa phost seol ríomhphost chuig Pól Ó Mórdha le do CV iniata. Tá muid ar lorg iarratas go dtí Luan 27ú Eanáir ag 5.00. Roghnófar an t-iarrthóir bunaithe ar an CV agus ar agallamh gairid.
Is féidir tuilleadh eolais a fháil tríd na sonraí teagmhála seo a leanas:
Ríomhphost: pomordha@comhairle.org. Guthán: 90321475.