Preasráiteas – Taighde ar an naíscolaíocht

Ainneoin mhoille fhoilsiú na tuairisce, cuireann Comhairle na Gaelscolaíochta (CnaG) fáilte roimh thaighde a foilsíodh ar shuíomh idirlín na Roinne Oideachais , 22ú Eanáir, ar Thorthaí Oideachasúla na Réamhscolaíochta Lán-Ghaeilge. RSM McClure Waters a chuir an tuairisc i gcrích i 2016, i gcomhar leis an Dr Eibhlín Mac Aoidh, Coláiste Ollscoile Naomh Muire; An Dr Laoise Ní Thuairisg, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Aileen Nic Íomhair, Bunscoil Eoin Baiste, Port an Dúnáin.

Dúirt An tUasal Liam Ó Flannagáin, Príomhfheidhmeannach Chomhairle na Gaelscolaíochta go mbeadh sé ag dúil bualadh le rannóg na luathbhlianta i Roinn an Oideachais gan mhoill, le hamharc ar impleachtaí thorthaí an taighde agus lena chinntiú go gcuirfí na moltaí go léir i bhfeidhm:

‘Aithnítear go forleathan gur bunchloch an Ghaeloideachais í an réamhscolaíocht agus mar sin de, cuireann CnaG fáilte roimh an tuairisc thaighde seo agus na moltaí atá istigh ann. Ní mór dúinn a chinntiú anois go gcuirfidh na forais chuí na moltaí sin i bhfeidhm ina n-iomlán.

‘Mar atá luaite sa tuairisc féin, tá riachtanais sa bhreis ag páistí sna luathbhlianta lán-Ghaeilge, nach bhfuil ag a bpiaraí in earnáil an Bhéarla, agus leis sin, bíonn tacaíocht ar leith de dhíth ar oibrithe na hearnála, idir traenáil agus aiseanna. Is í an earnáil is mó fáis í earnáil na Gaelscolaíochta agus mar sin de, caithfear a chinntiú go mbíonn na seirbhísí tacaíochta agus na hacmhainní is fearr ar fáil ag an Ghaelscolaíocht trí chéile, na luathbhlianta san áireamh.’

Is féidir theacht ar an tuairisc ar shuíomh idirlín na Roinne Oideachais:

https://www.education-ni.gov.uk/publications/irish-medium-pre-school-research