Stiúrthóir Naíscoile de dhíth ar Naíscoil an Lonnáin

Cuirtear fáilte roimh iarratais don phost seo. Riachtanach: – Ard-chaighdéan Gaeilge – Táithí bliana i naíscoil (ar a laghad) – Léibhéal 5 i gCúram Leanaí nó a macasamhail (nó L3, ach an iarrthóir a bheith sásta tabhairt faoi L5) Inmhianaithe: – Táithí stiúrthóireachta i naíscoil – Cáilíochtaí breise a bhaineann le riachtanais speisialta oideachais. Is Fóstóir Cothrom Deiseanna é Naíscoil an Lonnáin

Déan teagmháil le Ciara Mhic Giolla Bhríde:

07876560627

02890240241

cmcbride722@c2kni.net