Beirt Oifigeach Cléireachais Riaracháin de dhíth

Ta na caipéisí ar fáil thíos: LE01 = Leabhrán Eolais; F01 = Foirm Iarratais; M01 = Foirm Monatóireachta.

Na chéad trí cinn i bhfoirm PDF – na cinn eile i bhfoirm Word.

Déan Teaghmháil le Pól Ó Mórdha fríd ríomhphost pomordha@comhairle.org le haghaidh tuilleadh eolais.