Stiúrthóir Naíscoile de dhíth ar Naíscoil an Lonnáin

Cuirtear fáilte roimh iarratais don phost seo.

Riachtanach:

– Ard-chaighdéan Gaeilge

– Táithí bliana i naíscoil (ar a laghad)

– Léibhéal 5 i gCúram Leanaí nó a macasamhail (nó L3, ach an iarrthóir a bheith sásta tabhairt faoi L5)

Inmhianaithe: – Táithí stiúrthóireachta i naíscoil – Cáilíochtaí breise a bhaineann le riachtanais speisialta oideachais

Is Fóstóir Cothrom Deiseanna í Naíscoil an Lonnáin

Déan teagmháil le Ciara Mhic Giolla Bhríde:

07876560627

02890240241

cmcbride722@c2kni.net