Scoil Iósaef ar lorg Múinteoir agus Cúntóir Tacaíochta

Tá na sonraí le feiceáil san fhógra thíos.

Fógra: Irish Posts 2019 Gaeilge

 

 

 

Is gá go mbeidh na foirmeacha iarratais istigh (fríd an Post nó fágtha isteach chun na scoile) roimh 12.00in ar an dáta druidte.

Ní ghlacfar le facs.

Ní ghlacfar le hiarratais atá mall.

Ní ghlacfar ach le hiarratais oifigiúla Scoil Iósaef.

Ná hathraítear an fhoirm iarratais in aon chor agus ní ghlacfar le leathanaigh breise.

Is féidir go ndéanfar dícháiliú ar d’iarratas muna leanann tú na coinníollacha seo.

Is é an Déardaoin 23ú Bealtaine 2019 (12.00in) an dáta deiridh iontrála don iarratas.

Is fostóir comhdheiseanna í Scoil Iósaef, Domhnach Mór