Post mar Oifigeach Comhairleach Sealadach de dhíth ar Chomhairle na Gaelscolaíochta

Seo na cáipéisí atá de dhíth le cur isteach don phost mar Oifigeach Comhairleach Sealadach.

Ta na caipéisí ar fáil thíos: LE01 = Leabhrán Eolais; F01 = Foirm Iarratais; M01 = Foirm Monatóireachta.

Na chéad trí cinn i bhfoirm PDF – na cinn eile i bhfoirm Word.

PDF    Foirm Iarratas                   F01 OComhSeal 1119

PDF    Leabhrán Eolais                LE01_OComhSeal1119

PDF    Foirm Monatóireachta     M01_OComhSeal119

Déan Teaghmháil le Pól Ó Mórdha fríd ríomhphost pomordha@comhairle.org le haghaidh tuilleadh eolais.

Word  Foirm Iarratais                 F01 OComhSeal 1119

Word  Foirm Monatóireachta   M01_OComhSeal119

Fógra PDF:  Léirítear an dóigh le cur isteach don phost.      E01_OComhSeal1119