Bíonn fianáin in úsáid ag an suíomh seo – téacschomhaid bheaga a chuirtear ar d’inneall atá mar chuidiú don suíomh le heipéireas níos fearr a sholáthar.  De ghnáth, úsáidtear fianáin le roghanna úsáideora a choinneáil, eolas le haghaidh rudaí ar nós tralaithe siopadóireachta a stóráil, agus le sonraí rianaithe gan tréithe pearsanta luaite a sholáthar d’fheidhmchláir amhail Anailísíocht Google.

De ghnáth, cuirfidh fianáin eispéireas brabhsála níos fearr ar fáil duit.  Is féidir, áfach, go mb’fhearr leat fianáin ar an suíomh seo agus ar shuíomhanna eile a dhíchumasú. Is é an bealach is fearr leis sin a dhéanamh ná fianáin a dhíchumasú i do bhrabhsálaí.  Molann muid duit breathnú ar an roinn Cabhair de do bhrasálaí nó breathnú ar an suíomh gréasáin maidir le Fianáin ina dtugtar treoir maidir le gach brabhsálaí nua-aimseartha.