Scéim Sparánachtaí Líofa 202013th Jan, 2020

Scéim Sparánachtaí Líofa 2020

Cuireadh tús le Scéim Sparánachta na Gaeltachta ag tús Mhí Eanáir 2020.

Tugann an Ghaeltacht deis do chuairteoirí iad féin a thumadh i bpobal Gaeilge, a gcuid eolais ar an Ghaeilge a fheabhsú, agus úsáid na teanga a mhéadú trí fhreastal ar ranganna, agus páirt a ghlacadh i réimse leathan gníomhaíochtaí cultúrtha, spórt agus ceol trí mheán na Gaeilge san áireamh.

Tá Scéim Sparánachtaí Gaeltachta ar fáil do mhic léinn a bhfaigheann a dtuismitheoirí sochar de réir tástála acmhainne nó do fhoghlaimeoirí fásta a fhaigheann ceann de na socair cháilitheacha agus atá ina gcónaí i dTuaisceart Éireann. Cionn is go bhfuil an t-éileamh ar an sparánacht – atá £500 an mac léinn ar an mheán agus lóistín agus teagasc san áireamh – an-mhór, tugtar tús áite do na daoine fásta agus na mic léinn siúd nach bhfuair sparánacht riamh agus a chomhlíonann an critéir atá leagtha amach san fhoirm iarratais.

Is féidir foirmeacha iarratais a íoslódáil ón suíomh idirlín CommunitiesNI(external link opens in a new window / tab) nó trí theagmháil díreach a dhéanamh le Líofa ag 028 9051 5008. Cuirfear deireadh leis an scéim ar an 6ú Márta agus cuirfear iarrthóirí ar éirigh leo ar an eolas i mí an Mhárta 2020.

Ón uair a cuireadh tús leis an scéim fuarthas 2,314 iarratas agus bronnadh 756 sparánacht.

Website designed by Visionworks Interactive