Gaelscoil an Chaistil – Folúntas

Gaelscoil an Chaistil – Folúntas

Posted: 26th Apr, 2022

Íoslódáil Folúntas

Gaelscoil an Chaistil

Múinteoir cáilithe de dhíth ó Mheán Fómhair 2022 go Meitheamh 2023 – tréimhse mháithreachais

Le bheith ag obair mar chuid d’fhoireann bhríomhar, díograiseach agus spreagúil i nGaelscoil atá ag fás agus ag forbairt rith an ama.

Riachtanach:
Cumas maith i nGaeilge labhartha agus scríofa
Dúthrachtach maidir le luachanna na Gaeilge agus an dátheangachais a úsáid
mar bhuntaiste forbartha agus foghlamtha
Fís agus díograis i dtaca le ról na Gaelscolaíochta maidir le pobal na Gaeilge a fhorbairt agus a chothú
Cáilithe mar mhúinteoir agus cláraithe le Comhairle Ghinearálta Teagaisc Thuaisceart na hÉireann (GTCNI) faoin am a dtosófaí sa phost

Inmhianaithe:
Taithí ar thumoideachas
Ábaltacht spóirt/ceoil/drámaíochta/ealaíona

Déanfar measúnú ar chumas Gaeilge scríofa agus labhartha an iarrthóra le linn an phróisis earcaíochta.
Beidh sé de cheart ag an phaineál ceapacháin na critéir inmhianaithe a chur i bhfeidhm nó iad a bhreisiú chun an gearrliosta a éascú

Chun foirm iarratais a fháil gabh i dteagmháil linn ag:
Gaelscoil an Chaistil
5 Bóthar na hÁithe
Baile an Chaistil
Co Aontroma
BT54 6QQ

nó ar ríomhphost ag gaelscoilanchaistil@gmail.com

Dáta druidim le haghaidh foirmeacha comhlánaithe fríd phost nó ríomhphost:
5:00 Déardaoin 12 Bealtaine 2022

Beidh agallaimh ar siúl sa dara leath de mhí Bealtaine 2022.

Website designed by Visionworks Interactive