Gaelscoil Uí Dhochartaigh

Gaelscoil Uí Dhochartaigh

Posted: 3rd May, 2022

Deiseanna Fostaíochta i nGaelscoil Uí Dhochartaigh, An Srath Bán.

Triúr múinteoirí de dhíth ar Ghaelscoil Uí Dhochartaigh, An Srath Bán

Post buan amháin
2 phost bliana

Critéir riachtanacha
• Cáilithe mar mhúinteoir
• Ardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa

Foirmeacha agus mionsonraí an phoist ar fáil ó:
mnidhochartaigh425@c2kni.net
zdebrun154@c2kni.net

Dáta druidte na n-iarratas 06.05.22 ag 12.00

Íoslódáil Folúntas

Website designed by Visionworks Interactive