1 Naíscoil an Iúir 74 Sráid na Cille Móire Iúr Cinn Trá Co. an Dúin BT34 2DH 30834983
2 Naíscoil an Chreagáin Áisaonad Bhéal Átha an Airgid Iúr Cinn Trá Co. Ard Mhacha BT35 9PQ 30860556
3 Naíscoil Ard Mhacha Scoil na mBráithre Críostaí, An Pháirc Ghlas Ard Mhacha Co. Ard Mhacha BT60 4AB 37524354
4 Naíscoil Chois Locha St Francis’ Primary School, Sr. Phroinsias An Lorgain Co. Ard Mhacha BT66 6DL 38348349
5 Naíscoil Aodha Rua 97 Donaghmore Road Dún Geanainn Co. Thír Eoghain BT70 1HD 87726870
6 Naíscoil na Banna St. John the Baptist’s PS, 250 Br. Gharbhachaidh Port an Dúnáin Co. Ard Mhacha BT62 1EB 38391243
7 Naíscoil Uí Néill 104 Bóthar an Chuain Oileán an Ghuail Co. Thír Eoghain BT71 4PU 87741513
8 Naíscoil na mBeann 139a Bóthar an Chaisleáin Nua, Machaire Riabach Cill Chaoil Co. an Dúin BT34 4NL 41764845
9 Naíscoil Sliabh gCuillinn Aonad Tréadchúram, Baile an Chláir Baile an Cláir Co. an Dúin BT35 8HR 30848950
10 Naíscoil Eoghain 46 Sráid an tSeipéil An Chorr Chríochach Co. Thír Eoghain BT80 8QD 07534780855
11 Naíscoil an Chéide An Pailliún, Bóthar Ard Mhacha An Chéide Co. Ard Mhacha BT60 3EW 7754742106
12 Naíscoil an Traonaigh Bóthar Inis Ceithlinn, Drumbrughas Thuaidh Lios na Scéithe Co. Fhear Manach BT92 0PE 67722979
13 Naíscoil an tSratha Báin Eastát Bhaile Uí Cholmáin An Srath Bán Co. Thír Eoghain BT82 9AQ 71885388
14 Naíscoil Cholmcille Scoil Naomh Colmcille, 1 Bóthar an Chreagáin An Charraig Mhór Co. Thír Eoghain BT79 9LN 80761283
15 Naíscoil Éadain Mhóir 128 Bóthar Lecky, Tobar an Fhíoruisce Doire Co. Dhoire BT48 6NP 71268020
16 Naíscoil Neachtain 55 Bóthar Garbhach Dún Geimhin Co. Dhoire BT47 4LU 77740472
17 Naíscoil Dhoire 40a Bóthar Bhaile an Stíl Doire Co. Dhoire BT48 8EX 71359648
18 Naíscoil na gCrann Baile Mhuillinn An Ómaigh Co. Thír Eoghain BT79 OG2 82252772
19 Naíscoil Mhaol Íosa 12 Bóthar Cois Caoine, Baile Mhic Rabhartaigh Doire Co. Dhoire BT48 0ND 71371414
20 Naíscoil Léim an Mhadaidh 57 Sráid na hEaglaise Léim an Mhadaidh Co. Dhoire BT49 OBX 07598709523
21 Naíscoil na Deirge 30 Bóthar an Oispidéil Caisleán na Deirge Co. Thír Eoghain BT81 7HY 81679967
22 Naíscoil an tSeanchaí 6A Céide Chill Eoin, Machaire Fíolta Co. Dhoire BT45 6DS 79634663
23 Naíscoil na Speiríní Ionad Rath Dubh, 53 Bóthar Mhóin na Níonadh Baile na Scríne Co. Dhoire BT45 7EN 79627797
24 Naíscoil Mhachaire Rátha 41 – 43 Bóthar an Ghleanna Machaire Rátha Co. Dhoire BT46 5AP 79645013
25 Naíscoil Charn Tóchair 13 Bóthar Thír Chiana Machaire Rátha Co. Dhoire BT46 5NH 79643403
26 Naíscoil Ghleann Darach 15c Bóthar Lann Abhaigh Croimghlinn Co. Aontroma BT29 4LA 94423977
27 Naíscoil an Chaistil 5 Bóthar na hÁithe Baile an Chaistil Co. Aontroma BT54 6QQ 20768883
28 Náiscoil Naomh Éanna CLG Naomh Éanna, Bóthar Bhaile na hAirde Gleann Ghormlaithe Co. Aontroma BT36 7AY 90830088
29 Naíscoil Dhún Pádraig Teach Mhíchil, 99 Sráid na nGael Dún Pádraig Co. an Dúin BT30 6BS 07769658431
30 Naíscoil na Fuiseoige 6 Bóthar Chnoc an tSamhraidh, Cill Uaighe Cill Uaighe Co. Aontroma BT17 0RL 90620373
31 Naíscoil Uachtar Tíre 32 An Cuarbhóthar Caisleán Uidhilín Co. an Dúin BT31 9ED 43771356
32 Naíscoil Chill Locha Páirc an Mhuillinn, Bóthar Rossglass Cill Locha Co. an Dúin BT30 7QQ 07745227265
33 Naíonra an Droichid 20 Sráid Cooke, Br. Ormeau Béal Feirste Co. Aontroma BT7 2EP 90288818
34 Naíscoil Mhic Reachtain 174 Trust, Ascaill Duncairn, Br. Aontroma Béal Feirste Co. Aontroma BT14 6BP
35 Naíscoil an Lonnáin ’61 Bóthar na bhFál Béal Feirste Co. Aontroma BT12 4PD 90240241
36 Naíscoil an tSléibhe Dhuibh 15A Bóthar Bhaile Uí Mhurchú Béal Feirste Co. Aontroma BT12 7JL 90237146
37 Luathbhlianta an tSléibhe Dhuibh 15A Bóthar Bhaile Uí Mhurchú Béal Feirste Co. Aontroma BT12 7JL 90237146
38 Naí-Ionad Ard Eoin 40 Sráid Hoirbeaird Béal Feirste Co. Aontroma BT14 7FE 07786671176
39 Naíscoil Bheann Mhadagáin 158 Bóthar Cliftonville Béal Feirste Co. Aontroma BT14 7LA 07745273889
40 Naíscoil Bhreandáin 11 Páirc Ros Goill Béal Feirste Co. Aontroma BT11 9QS 90620410
41 Tús MaithIonad Uíbh Eachach, 34a Corrán Uíbh Eachach Béal Feirste Co. Aontroma BT12 6AW 90329180
42 Gael Spraoi Ionad Uíbh Eachach, 34a Corrán Uíbh Eachach Béal Feirste Co. Aontroma BT12 6AW 90329180
43 Naíscoil na Móna 5 Garrán na Móna , Lóiste na Móna Béal Feirste Co. Aontroma BT11 8EJ 90619773
44  Naíscoil Bheanna Bhoirche  12-14 Bóthar Chaisleán Nua  Caisleán Nua  Co. an Dúin  BT33 ODB  7517207072
45 Naíscoil na Fíoba Toome House. Duneane  Caisleán Nua Co. Aontroma BT41 3SA  7517207072
46 Naíscoil na Caille 101 Bóthar na hArdeaglaise Ard Mhacha BT61 8AE  7517207072
1 Bunscoil an Iúir 74 Sráid na Cille Móire An tIúr Co. an Dúin BT34 2DH 30260860
2 Bunscoil na mB C, Ard Mhacha Scoil na mBráithre Críostaí, An Pháirc Ghlas Ard Mhacha Co. Ard Mhacha BT60 4AB 37524354
3 Bunscoil Eoin Baiste 250 Bóthar Gharbhachaidh Port an Dúnáin Co. Ard Mhacha BT60 4AB 38336211
4 Bunscoil Naomh Proinsias Sráid Phroinsias An Lorgain Co. Ard Mhacha BT66 6DL 38323163
 5  Bunscoil an tSléibhe Dhuibh  15A Bóthar Bhaile Uí Mhurchú  Beal Feirste  Co Aontroma  ‘BT12 7JL  90237146
6 Gaelscoil Phádraig Naofa 54 Bóthar an Charráin Crois Mhig Lionnain Co. Ard Mhacha BT35 9JL 30861667
7 Gaelscoil Uí Néill 104 Bóthar an Chuain Oileán an Ghuail Co. Thír Eoghain BT71 4PU 87749178
8 Gaelscoil Aodha Rua 97 Donaghmore Road, Dún Geanainn Co. Thír Eoghain BT70 1HD 028 877 53762
9 Bunscoil an Traonaigh Bóthar Inis Ceithlinn, Drumbrughas Thuaidh Lios na Sceithe Co. Fhear Manach BT92 0PE 67724441
10 Bunscoil Cholmcille 40A Bóthar Bhaile Stíl Doire Co. Dhoire BT48 8EX 71359648
11 Gaelscoil Neachtain 11 Bóthar an Chorraigh Dún Geimhin Co. Dhoire BT47 4SE 77742529
12 Bunscoil Naomh Colmcille Br. an Chreagáin, 2 Br. Bhaile na Carraige An Charraig Mhór Co. Thír Eoghain BT79 9BE 80761283
13 Gaelscoil na gCrann Baile an Mhuillin An Ómaigh Co. Thír Eoghain BT79 0GZ 82252772
14 Gaelscoil Éadain Mhóir 128 Bóthar na Leice Doire Co. Dhoire BT48 6NP 71268020
15 Gaelscoil na Daróige 12 Bóthar Cois Caoine, Baile Mhic Rabhartaigh Doire Co. Dhoire BT48 0ND 71371414
16 Gaelscoil Uí Dhochartaigh Eastát Bhaile Uí Cholmáin An Srath Bán Co. Thír Eoghain BT82 9AQ 71885388
17 Gaelscoil Léim an Mhadaidh 57 Sráid na hEaglaise Léim an Mhadaidh Co. Dhoire BT49 0BX 77722210
18 Bunscoil Bheanna Boirche Dún Droinne Caisleán Uidhlín Co. an Dúin BT31 9EB 43771356
19 Scoil Mhuire & Phadraig Sráid Éadbhaird Dún Pádraig Co. an Dúin BT30 6JD 44613045
20 Scoil na Fuiseoige 6 Bóthar An Gharraí Mhóir, Cill Uaighe Cill Uaighe Co. Aontroma BT17 OUF 90600227
21 Gaelscoil na mBeann 139a Bóthar an Chaisleáin Nua Cill Chaoil Co. An Dúin BT34 4NL 41258418
22 Gaelscoil an Chaistil 5 Bóthar na hÁithe Baile an Chaistil Co. Aontroma BT54 6QQ 20768883
23 Bunscoil Naomh Bríd St Brigid’s PS, 130 Bóthar Thír Chiana Machaire Rátha Co. Dhoire BT46 5NH 79643346
24 Gaelscoil Ghleann Darach 15c Bóthar Lann Abhaigh Cromghlinn Co. Aontroma BT29 4LA 94423977
25 Gaelscoil Éanna CLG Naomh Éanna, Br. Bhaile na hAirde Gleann Ghormlaithe Co. Aontroma BT36 7AU 90830088
26 Gaelscoil na Speiríní 82a Bóthar na Sé Bhaile Baile na Scríne Co. Dhoire BT45 7BB 79628445
27 Gaelscoil an tSeanchaí 40 Sráid an Tionóil Machaire Fíolta Co. Dhoire BT45 6BW 79300532
28 Gaelscoil Eoghain 46 Sráid an tSeipéil An Chorr Chríochach Co. Thír Eoghain BT80 8QD 2886764121
29 Bunscoil Bheann Mhadagáin Bóthar Cliftonville Béal Feirste Co. Aontroma BT14 6HQ 90747184
30 Bunscoil Mhic Reachtain 10a Sráid Lancaster Béal Feirste Co. Aontroma BT15 1EZ 90322409
31 Bunscoil Phobal Feirste 11 Páirc Ros Goill, Bóthar Seoighe Béal Feirste Co. Aontroma BT11 9QS 90301598
32 Gaelscoil an Lonnáin 61 Bóthar na bhFál Béal Feirste Co. Aontroma BT12 4PD 90240241
33 Gaelscoil na bhFál 34A Corrán Uíbh Eachach Béal Feirste Co. Aontroma BT12 6AW 90236877
34 Gaelscoil na Móna 1 Nasc na Móna Béal Feirste Co. Aontroma BT11 8QB 90611588
 35  Scoil an Droichid  4 Sráid Cooke, Br. Ormeau  Béal Feirste  Co. Aontroma  BT7 4EP  90313283
 36  Bunscoil na Tamhnaí Móire  30 Bóthar Bhaile an tSéipéil  Béal Feirste  Co. Aontroma  BT41 2LD  25898086
1 Coláiste Chaitríona Bóthar an Chlochair Ard Mhacha Co Ard Mhacha BT60 4BG 37522023
2 Scoil Iósaef 58 Bóthar Bhaile Uí Dhonnaile Domhnach Mór Co. Thír Eoghain BT70 3HE 87761227
3 Ardscoil Mhaolmhaodhóg 3 Bóthar Bhaile Átha Cliath Caisleán Uidhilín Co. an Dúin BT31 9AG 43778255
4 Gaelcholáiste Dhoire Caisleán Dhún Geimhín, 145 An tSráid Mhór Dún Geimhín Co. Dhoire BT47 4LF 77741015
5 Coláiste Feirste 7-8 Páirc Radharc na bhFeá Béal Feirste Co Aontroma BT12 7PY 90320707