FĂșinn

CĂ© muid?

Chuir an Roinn Oideachais Comhairle na GaelscolaĂ­ochta ar bun sa bhliain 2000 leis na spriocanna seo a leanas a bhaint amach:

 1. An GhaelscolaĂ­ocht agus Gaelscoileanna a chur chun cinn, a Ă©ascĂș agus a spreagadh in Éirinn Ăł thuaidh;
 2. Sin a dhéanamh ar bhealach pleanåilte a bheadh éifeachtach ó thaobh an oideachais agus costais de.

FĂ­s Chomhairle na GaelscolaĂ­ochta

LĂ­onra de ghaelscoileanna fuinniĂșla, inbhuanaithe, Ăł rĂ©amhscolaĂ­ocht go hiar-bhunscolaĂ­ocht, a sholĂĄthrĂłidh oideachas d’ard-chaighdeĂĄn, a bheidh i gcroĂ­lĂĄr pobal labhartha Gaeilge atĂĄ i mbĂ©al forbartha.

Misean Chomhairle na GaelscolaĂ­ochta

Cur le forbairt pobal labhartha Gaeilge beoga trĂ­ rochtain ar Ghaeloideachas ardchaighdeain a chinntiĂș do gach duine ar mhaith leo Ă©.

 

Cad é a dhéanaimid?

 1. TacĂș le tuismitheoirĂ­ atĂĄ ag iarraidh GaelscolaĂ­ocht a bhunĂș ina gceantar;
 2. PleanĂĄil le Gaelscoileanna Ășra a bhunĂș;
 3. CaighdeĂĄin dhea-chleachtais a chur chun cinn i nGaelscoileanna;
 4. ComhordĂș a dhĂ©anamh ar obair na ndaoine agus na n-eagraĂ­ochtaĂ­ uile a bhfuil baint acu leis an GhaelscolaĂ­ocht;
 5. Ionadaíocht a dhéanamh thar ceann Earnåil na Gaelscolaíochta ag gach leibhéal;
 6. An GhaelscolaĂ­ocht a chur chun cinn sa Roinn Oideachais, sna Boird Oideachais agus Leabharlann, sa Chomhairle do Scoileanna Caitliceacha faoi ChothabhĂĄil, sa Chomhairle Churaclaim, ScrĂșduithe agus MheasĂșnaithe agus in eagraĂ­ochtaĂ­ eile;
 7. Comhairle, cuidiĂș agus eolas maidir leis an GhaelscolaĂ­ocht a chur ar fĂĄil dĂłibh siĂșd a bhfuil sin de dhĂ­th orthu agus do ghrĂșpaĂ­ atĂĄ ag iarraidh Gaelscoileanna agus aonaid GhaelscolaĂ­ochta a bhunĂș.

Cad é mar a dhéanaimid sin?

Cuireann Comhairle na GaelscolaĂ­ochta an GhaelscolaĂ­ocht chun cinn i measc an phobail.  Spreagaimid tuismitheoirĂ­ le solĂĄthar GaelscolaĂ­ochta a bhunĂș dĂĄ bpĂĄistĂ­. Tugaimid tacaĂ­ocht do thuismitheoirĂ­ atĂĄ ag iarraidh sin a dhĂ©anamh.

DĂ©anfaimid iarracht a chinntiĂș go mbeidh teacht ag daltaĂ­ ar GhaelscolaĂ­ocht d’ardchaighdeĂĄin ag na trĂ­ leibhĂ©al – rĂ©amhscolaĂ­ocht, bunscolaĂ­ocht agus iar-bhunscolaĂ­ocht.

CĂĄ bhfaighimid ĂĄr maoiniĂș?

Faigheann Comhairle na GaelscolaĂ­ochta deontas Ăłn Roinn Oideachais le haghaidh tuarastail foirne, costais riarachĂĄin agus feidhmiĂș plean bliana.

CĂ© atĂĄ ag obair againn?

TĂĄ 10 ar fhoireann Chomhairle na GaelscolaĂ­ochta faoi lĂĄthair:

Príomhfheidhmeannach, Oifigeach Sinsearach Oideachais, Oifigeach Sinsearach Forbartha,  Oifigeach Sinsearach Polasaí agus Abhcóideachta, Oifigeach Sinsearach Airgeadais, Riarachåin agus Pearsanra, Oifigeach Cléireachais (x2) agus Oifigeach Comhairleach (x3).

CĂ© atĂĄ ar an bhord stiĂșrtha?

TĂĄ 14 stiĂșrthĂłir deonach ar bhord stiĂșrtha Chomhairle na GaelscolaĂ­ochta.  DĂ©anann eagraĂ­ochtaĂ­ / grĂșpaĂ­ leasmhara na stiĂșrthĂłirĂ­ a ainmniĂș. Is iad seo a leanas na heagraĂ­ochtaĂ­ atĂĄ ar an bhord faoi lĂĄthair ( – is fĂ©idir an liosta iomlĂĄn a fhĂĄil Ăłn Tuairisc BhliaintiĂșil )

Cathaoirleach – Seosamh Ó Coinne

EagraĂ­ochtaĂ­

 • Altram
 • An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus GaelscolaĂ­ochta (COGG)
 • Colleges Northern Ireland
 • Comhairle na GaelscolaĂ­ochta
 • Council for Catholic Maintained Schools
 • Roinn Oideachais
 • Foras na Gaeilge
 • NISC

Daoine atĂĄ roghnaithe:

 • PrĂ­omhoide (x4)
 • Tuismitheoir
 • GobharnĂłir
 • MĂșinteoir

Faigh an
scoil is gaire duit

TuismitheoirĂ­

Website designed by Visionworks Interactive