Forbairt Ghairmiúil

Fáilte chuig rannóg na Forbartha Gairmiúla. Gheobhaidh tú thíos nasc chuig ábhar na seimineár a reáchtáladh go dtí seo ach cuirfear leis an rannóg seo i rith ama.

'Ióga do Pháistí Scoile' le Nuala Ní Scolláin

'Ról an chúntóir ranga i gcomhthéacs modheolaíocht an tumoideachais' le Thomas Rogan

Íoslódáil sleamhnáin an tseimineáir anseo

'Úsáid Phraiticiúil Google Classroom sa Tumoideachas' le Risteard Mac Daibhéid agus Séamas Mac Eochaidh

'Straitéisí CLIL sa tSeomra Ranga Staire ag EC3' le Caitlín Ní Ruanaidh

'Modhanna praiticiúla agus réadúla leis an teicneolaíocht a úsáid in earnáil na Gaelscolaíochta' le Séamas Mac Eochaidh

'Cúngú Curaclaim i gComhthéacs Covid? Tosaíochtaí sna Luathbhlianta' le hÁine Andrews

Íoslódáil sleamhnáin Seimineár 1

Íoslódáil sleamhnáin Seimineár 2

'Mental Health and Trauma Awareness' le Ursula Mackel

Íoslódáil sleamhnáin an tseimineáir anseo

'Sealbhú agus Caomhnú Teanga: Cur Chuige Praiticiúil le Rannpháirtíocht ghníomhach ar líne a spreagadh ag leibhéal na hIarbhunscolaíochta' le Sinéad Nic Stiofáin

Íoslódáil sleamhnáin an tseimineáir anseo

'Saibhrigh agus fairsingigh do chuid Gaeilge don tseomra ranga' le Seán Mac Corraidh

Íoslódáil sleamhnáin an tseimineáir anseo

'An Chianfhoghlaim le Croí - Ag tabhairt faoin tréadchúram le linn na dianghlasála' le Emer Mhic an Fhailí agus Mary Uí Dhaimhín

Íoslódáil sleamhnáin an tseimineáir anseo

'Mathematical Calculation Strategies' le Robert Thompson agus Ashleigh Maw

Íoslódáil sleamhnáin an tseimineáir anseo

'Focloir.ie agus teanglann.ie: áiseanna úsáideacha don tseomra ranga' le Pádraig Ó Mianáin

Scéim Mheántóireachta na bPríomhoidí

Cuireadh Scéim Mheantóireachta ar fáil do phríomhoidí na hearnála i gcomhair le triúr iar-phríomhoidí – Eilís Uí Néill, Róisín Ní Ghadhra agus Fionnguala Mhic Oitir.

Tá teacht ar áiseanna na scéime ag an nasc thíos;

Áiseanna na Scéime Meantóireachta 

Website designed by Visionworks Interactive