Folúntais

 • Bunscoil Cholmcille – 2 Phost Bhuana

  Posted: 11th May, 2022

  Tuilleadh Eolais


 • Gaelscoil Léim na Mhadaidh– Príomhoide de Dhíth

  Posted: 9th May, 2022

  Tuilleadh Eolais


 • Gaelscoil Uí Dhochartaigh

  Posted: 3rd May, 2022

  Deiseanna Fostaíochta i nGaelscoil Uí Dhochartaigh, An Srath Bán.

  Triúr múinteoirí de dhíth ar Ghaelscoil Uí Dhochartaigh, An Srath Bán

  Post buan amháin
  2 phost bliana

  Critéir riachtanacha
  • Cáilithe mar mhúinteoir
  • Ardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa

  Foirmeacha agus mionsonraí an phoist ar fáil ó:
  mnidhochartaigh425@c2kni.net
  zdebrun154@c2kni.net

  Dáta druidte na n-iarratas 06.05.22 ag 12.00

  Tuilleadh Eolais


 • Bunscoil Bheanna Boirche – Folúntas

  Posted: 26th Apr, 2022

  Tuilleadh Eolais


 • Gaelscoil an Chaistil – Folúntas

  Posted: 26th Apr, 2022

  Tuilleadh Eolais


 • Tá ionadaithe de dhíth go práinneach i ngach ceantar!

  Posted: 24th Sep, 2020

  Má tá tú cláraithe le GTCNI agus suim agat bheith ag obair mar ionadaí i nGaelscoil, cuir teachtaireacht chuig tmacgiollabhride@comhairle.org ag míniú cén ceantar a bhfuil suim agat a bheith ag obair ann.

  Tuilleadh Eolais


 • Comhairle na Gaelscolaíochta – Comhlaigh Ghairmiúla

  Posted: 7th Feb, 2020

  Tuilleadh eolais


Faigh an
scoil is gaire duit

Tuismitheoirí

Website designed by Visionworks Interactive