Foilseacháin

Tuairisc bhliantúil 2022

6th Sep, 2022

Download


The Impact of Covid-19 on Irish-medium Education

27th May, 2021

Download


Plean Gnó 2023-2024

10th May, 2021

Download


Plean Forbartha Earnáil 2020

24th Nov, 2020

Download


Stiúrthóirí ar Bhord Chomhairle na Gaelscolaíochta

21st Jul, 2020

Download


Meamram Airgeadais Chomhairle na Gaelscolaíochta 2019

31st Jan, 2020

Download


Plean Corparáideach

31st Jan, 2020

Download


Moltaí Pleanáil Ceantair don Soláthar Gaelscolaíochta ag Leibhéal na Bunscoile i gCathair Dhoire

23rd Jan, 2020

Download


The Irish Medium School Leaders Working Group – Collaborative Practice to Drive School Improvement (2016)

23rd Jan, 2020

Download


Website designed by Visionworks Interactive