Fáilte

Is í Comhairle na Gaelscolaíochta (CnaG) an foras atá ionadaíoch thar ceann na gaelscolaíochta in Éirinn ó thuaidh.  Chuir an Roinn Oideachais ar bun í sa bhliain 2000 leis an ghaelscolaíocht a chur chun cinn, a éascú agus a spreagadh. Ceann de na príomhchuspóirí atá ag CnaG is ea, féachaint leis an teacht atá ar an ghaelscolaíocht a leathnú amach do thuismitheoirí ar mian leo í a thapú dá bpáistí.

Tá cur chuige straitéiseach i bhfeidhm againn chuige sin trína bhféachann muid lena chinntiú go bhfuil scoileanna spréite amach ar fud an Tuaiscirt, agus go ndéantar soláthar iar-bhunscolaíochta a fhorbairt le riar ar riachtanais daltaí i soláthar bunscolaíochta atá ann cheana agus i soláthar atá beartaithe.  Cuireann Comhairle na Gaelscolaíochta comhairle agus tacaíocht phraiticiúil ar fáil do ghrúpaí tuismitheoirí ar mian leo an ghaelscolaíocht a bhunú ina gceantar.

Tabhair ‘Like’ dúinn ar Facebook

Nuacht

Cartlann Nuachta

Speisialtóir Luathbhlianta ar lorg ag Altram

Dáta: November 15, 2019

Deis fostaíochta le hAltram mar Speisialtóir Luathbhlianta.

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Post mar Oifigeach Comhairleach Sealadach de dhíth ar Chomhairle na Gaelscolaíochta

Dáta: November 7, 2019

Seo na cáipéisí atá de dhíth le cur isteach don phost mar Oifigeach Comhairleach Sealadach. Ta na caipéisí ar fáil thíos: LE01 = Leabhrán Eolais; F01 = Foirm Iarratais;...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

An Scoil Is Deise Dom

Cliceáil anseo leis an ghaelscoil is deise duit a aimsiú.

Féach ar Léarscáil

 

Imeachtaí Féilire

Imeachtaí Féilire