Fáilte

Is í Comhairle na Gaelscolaíochta (CnaG) an foras atá ionadaíoch thar ceann na gaelscolaíochta in Éirinn ó thuaidh.  Chuir an Roinn Oideachais ar bun í sa bhliain 2000 leis an ghaelscolaíocht a chur chun cinn, a éascú agus a spreagadh. Ceann de na príomhchuspóirí atá ag CnaG is ea, féachaint leis an teacht atá ar an ghaelscolaíocht a leathnú amach do thuismitheoirí ar mian leo í a thapú dá bpáistí.

Tá cur chuige straitéiseach i bhfeidhm againn chuige sin trína bhféachann muid lena chinntiú go bhfuil scoileanna spréite amach ar fud an Tuaiscirt, agus go ndéantar soláthar iar-bhunscolaíochta a fhorbairt le riar ar riachtanais daltaí i soláthar bunscolaíochta atá ann cheana agus i soláthar atá beartaithe.  Cuireann Comhairle na Gaelscolaíochta comhairle agus tacaíocht phraiticiúil ar fáil do ghrúpaí tuismitheoirí ar mian leo an ghaelscolaíocht a bhunú ina gceantar.

Tabhair ‘Like’ dúinn ar Facebook

Nuacht

Comhordaitheoir Luathbhlianta de dhíth ar Ionad Uíbh Eachach

Dáta: September 5, 2018

Ionad Uíbh Eachach 34a Corrán Uíbh Eachach/Iveagh Crescent Béal Feirste BT 12 6AW Phone/Guthán (028)90329180 Charity no: NIC100328 Company no: N1631969 www.ionad.eu

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Tá Naíscoil Ghleann an Iolair ag fostú!

Dáta: July 30, 2018

Ceannaire Naíscoile / Naíscoil Leader Riachtanach: GNVQ Leibhéal 3 i gCúram Leanaí agus ag ullmhú le haghaidh Leibhéal 5 / Level 3 in Childcare and undertaking, or preparing to...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Cartlann Nuachta

An Scoil Is Deise Dom

Cliceáil anseo leis an ghaelscoil is deise duit a aimsiú.

Féach ar Léarscáil

 

Imeachtaí Féilire

Imeachtaí Féilire