Fáilte

Is í Comhairle na Gaelscolaíochta (CnaG) an foras atá ionadaíoch thar ceann na gaelscolaíochta in Éirinn ó thuaidh.  Chuir an Roinn Oideachais ar bun í sa bhliain 2000 leis an ghaelscolaíocht a chur chun cinn, a éascú agus a spreagadh. Ceann de na príomhchuspóirí atá ag CnaG is ea, féachaint leis an teacht atá ar an ghaelscolaíocht a leathnú amach do thuismitheoirí ar mian leo í a thapú dá bpáistí.

Tá cur chuige straitéiseach i bhfeidhm againn chuige sin trína bhféachann muid lena chinntiú go bhfuil scoileanna spréite amach ar fud an Tuaiscirt, agus go ndéantar soláthar iar-bhunscolaíochta a fhorbairt le riar ar riachtanais daltaí i soláthar bunscolaíochta atá ann cheana agus i soláthar atá beartaithe.  Cuireann Comhairle na Gaelscolaíochta comhairle agus tacaíocht phraiticiúil ar fáil do ghrúpaí tuismitheoirí ar mian leo an ghaelscolaíocht a bhunú ina gceantar.

Tabhair ‘Like’ dúinn ar Facebook

Nuacht

Beirt Oifigeach Sinsearach ar lorg ag Comhairle na Gaelscolaíochta

Dáta: June 28, 2018

Tá dhá phost nua le líonadh mar a leanas: Oifigeach Sinsearach Seirbhísí Tacaíochtaagus Oifigeach Sinsearach Polasaí agus Abhcóideachta. Tá leabhráin eolais, foirmeacha iarratais agus níos mó eolais san achar...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Príomhoide de dhíth ar Bhunscoil an Iúir

Dáta: June 27, 2018

Bunscoil an Iúir Enrolment 94 Group 1 PRINCIPAL (Teaching) (With two days Principal Release)

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Cartlann Nuachta

An Scoil Is Deise Dom

Cliceáil anseo leis an ghaelscoil is deise duit a aimsiú.

Féach ar Léarscáil

 

Imeachtaí Féilire

Imeachtaí Féilire