Fáilte

Is í Comhairle na Gaelscolaíochta (CnaG) an foras atá ionadaíoch thar ceann na gaelscolaíochta in Éirinn ó thuaidh.  Chuir an Roinn Oideachais ar bun í sa bhliain 2000 leis an ghaelscolaíocht a chur chun cinn, a éascú agus a spreagadh. Ceann de na príomhchuspóirí atá ag CnaG is ea, féachaint leis an teacht atá ar an ghaelscolaíocht a leathnú amach do thuismitheoirí ar mian leo í a thapú dá bpáistí.

Tá cur chuige straitéiseach i bhfeidhm againn chuige sin trína bhféachann muid lena chinntiú go bhfuil scoileanna spréite amach ar fud an Tuaiscirt, agus go ndéantar soláthar iar-bhunscolaíochta a fhorbairt le riar ar riachtanais daltaí i soláthar bunscolaíochta atá ann cheana agus i soláthar atá beartaithe.  Cuireann Comhairle na Gaelscolaíochta comhairle agus tacaíocht phraiticiúil ar fáil do ghrúpaí tuismitheoirí ar mian leo an ghaelscolaíocht a bhunú ina gceantar.

Tabhair ‘Like’ dúinn ar Facebook

Nuacht

Stiúrthóir Naíscoile de dhíth ar Naíscoil an Lonnáin

Dáta: February 13, 2019

Cuirtear fáilte roimh iarratais don phost seo. Riachtanach: – Ard-chaighdéan Gaeilge – Táithí bliana i naíscoil (ar a laghad) – Léibhéal 5 i gCúram Leanaí nó a macasamhail (nó...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Ceardlann do Choistí Bhainistíochta Naíscoileanna 23ú Feabhra

Dáta: February 12, 2019

Beidh an cheardlann ar siúl in Óstán Armas Uí Néill, Droichéad Tuama ó 9.30 go 1.00. le Jill Garland agus Clare Devlin.

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Cartlann Nuachta

An Scoil Is Deise Dom

Cliceáil anseo leis an ghaelscoil is deise duit a aimsiú.

Féach ar Léarscáil

 

Imeachtaí Féilire

Imeachtaí Féilire