Fáilte

Is í Comhairle na Gaelscolaíochta (CnaG) an foras atá ionadaíoch thar ceann na gaelscolaíochta in Éirinn ó thuaidh.  Chuir an Roinn Oideachais ar bun í sa bhliain 2000 leis an ghaelscolaíocht a chur chun cinn, a éascú agus a spreagadh. Ceann de na príomhchuspóirí atá ag CnaG is ea, féachaint leis an teacht atá ar an ghaelscolaíocht a leathnú amach do thuismitheoirí ar mian leo í a thapú dá bpáistí.

Tá cur chuige straitéiseach i bhfeidhm againn chuige sin trína bhféachann muid lena chinntiú go bhfuil scoileanna spréite amach ar fud an Tuaiscirt, agus go ndéantar soláthar iar-bhunscolaíochta a fhorbairt le riar ar riachtanais daltaí i soláthar bunscolaíochta atá ann cheana agus i soláthar atá beartaithe.  Cuireann Comhairle na Gaelscolaíochta comhairle agus tacaíocht phraiticiúil ar fáil do ghrúpaí tuismitheoirí ar mian leo an ghaelscolaíocht a bhunú ina gceantar.

Tabhair ‘Like’ dúinn ar Facebook

Nuacht

Beirt Oifigeach Cléireachais Riaracháin de dhíth

Dáta: March 13, 2019

Ta na caipéisí ar fáil thíos: LE01 = Leabhrán Eolais; F01 = Foirm Iarratais; M01 = Foirm Monatóireachta.

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Múinteoirí de dhíth ar GS an tSeanchaí

Dáta: April 18, 2019

Múinteoirí : 2 Post Buan & 1 Post Bliana Tá foirmeacha iarratais agus cur síos poist ar fail ach teagmháil le rúnaí na scoile:

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Oifigeach Comhairleach De Dhíth

Dáta: April 3, 2019

Seo na cáipéisí atá de dhíth le cur isteach don phost mar Oifigeach Comhairleach. Ta na caipéisí ar fáil thíos: LE01 = Leabhrán Eolais; F01 = Foirm Iarratais; M01...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Cartlann Nuachta

An Scoil Is Deise Dom

Cliceáil anseo leis an ghaelscoil is deise duit a aimsiú.

Féach ar Léarscáil

 

Imeachtaí Féilire

Imeachtaí Féilire