Teagmháil

Déan teagmháil linn

Ár bhFoireann

Ciarán Mac Giolla Bhéin

Priomhfheidhmeannach

cmacgiollabhein@comhairle.org

Ext / Folíne: 02890897310

Maria Thomasson

Oifigeach Sinsearach Tacaíochta Oideachais

mariathomasson@comhairle.org

Ext / Folíne: 02890897313

Pól Ó Mórdha

Oifigeach Sinsearach Airgeadais, Riaracháin agus Pearanra

pomordha@comhairle.org

Ext / Folíne: 02890897311

Tarlach Mac Giolla Bhríde

Oifigeach Sinsearach Polasaí & Abhcóideacha

tmacgiollabhride@comhairle.org

Ext / Folíne: 02890897315

Peadar Ó Cuinneagáin

Oifigeach Sinsearach Tacaíochta Forbartha

pocuinneagain@comhairle.org

Ext / Folíne: 02890897314

Conor Stiobhard

Oifigeach Comhairleach

cstiobhard@comhairle.org

Ext / Folíne: 02890897317

Tomás Ó Néill

Oifigeach Comhairleach

toneill@comhairle.org

Ext / Folíne: 02890897319

Orla Nig Fhearraigh

Oifigeach Comhairleach

onigfhearraigh@comhairle.org

Ext / Folíne: 02890897318

Gearóid Mac Cartaine

Oifigeach Cléireachais Riaracháin

eolas@comhairle.org

Ext / Folíne: 02890897312

Róisín Ní Raghallaigh

Oifigeach Cléireachais Riaracháin

oifig@comhairle.org

Ext / Folíne: 02890897316

Website designed by Visionworks Interactive