Nuacht

Beirt Oifigeach Cléireachais Riaracháin de dhíth

Dáta: March 13, 2019

Ta na caipéisí ar fáil thíos: LE01 = Leabhrán Eolais; F01 = Foirm Iarratais; M01 = Foirm Monatóireachta.

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Stiúrthóir Naíscoile de dhíth ar Naíscoil an Lonnáin

Dáta: March 11, 2019

Cuirtear fáilte roimh iarratais don phost seo.

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Feasachán Mhí an Mhárta

Dáta: March 7, 2019

Ba mhaith le Comhairle na Gaelscolaíochta cur lena cumarsáid le múinteoirí na hearnála, tríd an fheasachán seo, chun go mbeidh siad ar an eolas faoi imeachtaí, oiliúint, taighde srl...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Múinteoirí de dhíth ar Ghaelcholáiste Dhoire

Dáta: March 4, 2019

Múinteoirí de dhíth do Mhí Mheán Fhómhair. Tá deiseanna fostaíochta le Gaelcholáiste Dhoire á bhfógairt faoi láthair.

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Stiúrthóir Naíscoile de dhíth ar Naíscoil an Lonnáin

Dáta: February 13, 2019

Cuirtear fáilte roimh iarratais don phost seo. Riachtanach: – Ard-chaighdéan Gaeilge – Táithí bliana i naíscoil (ar a laghad) – Léibhéal 5 i gCúram Leanaí nó a macasamhail (nó...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Ceardlann do Choistí Bhainistíochta Naíscoileanna 23ú Feabhra

Dáta: February 12, 2019

Beidh an cheardlann ar siúl in Óstán Armas Uí Néill, Droichéad Tuama ó 9.30 go 1.00. le Jill Garland agus Clare Devlin.

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Oifigeach Comhairleach & Oifigeach Cléireachais Riaracháin de dhíth

Dáta: February 7, 2019

De Dhíth: Beirt Oifigeach. Tá Comhairle na Gaelscolaíochta ar lorg beirt oifigeach nua. Tá an t-eolas le feiceáil sna cáipéisí thíos: leabhrán eolais, foirm iarratais, foirm monatóireachta agus tá siad ar...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Feasachán Mhí Eanáir

Dáta:

Nuaacht, Imeachtaí agus Eolas faoi earnáil na Gaelscolaíochta sa mhí seo. Feasachán Mhí Eanáir Cóip den fheasachán.

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Preasráiteas – Taighde ar an naíscolaíocht

Dáta: January 28, 2019

Ainneoin mhoille fhoilsiú na tuairisce, cuireann Comhairle na Gaelscolaíochta (CnaG) fáilte roimh thaighde a foilsíodh ar shuíomh idirlín na Roinne Oideachais , 22ú Eanáir, ar Thorthaí Oideachasúla na Réamhscolaíochta Lán-Ghaeilge....

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Post ar fáil mar Oifigeach Cléireachais Riaracháin (Sealadach)

Dáta: January 22, 2019

Tá Comhairle na Gaelscolaíochta ar lorg Oifigeach Cléireachais Riaracháin go ceann tamall gairid. Ar dtús is post sealadach don té cuí le taithí ar obair chléireachais agus fháilteora ach...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Feasachán na Nollag

Dáta: December 14, 2018

Feasachán na Nollaig PDF

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Tá deis iontach do mhúinteoirí Gaelscolaíochta anseo, turas staidéir a dhéanamh go Tír na mBascach-tá go leor áiteanna ar fáil go fóill ach tá an sprioc-dháta ag druidim orainn.

Dáta: December 6, 2018

https://nireland.britishcouncil.org/education-resources/school-teacher/international-study-visits

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Post Riaracháin – Coláiste Feirste – tréimhse Mháithreachais a chlúdach

Dáta: November 29, 2018

 Executive Officer/Oifigeach Feidhmiúcháin

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Earcaíocht do Chomhairle na Gaelscolaíochta

Dáta: November 23, 2018

Foirmeacha Iarratais: Leabhrán eolais: OSTO – pdf LE01_OSTO_1118

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Beirt Oifigeach Sinsearach ar lorg ag Comhairle na Gaelscolaíochta

Dáta:

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

TEICNEOIR EOLAÍOCHTA & TEICNEOIR TEICNEOLAÍOCHT FÁISNÉISE CUMARSÁIDE do CHOLÁISTE FEIRSTE

Dáta: November 21, 2018

TEICNEOIR EOLAÍOCHTA GRÁD 2 Coláiste Feirste Closing Date 6 December 2018 Salary Scale / Rate of Pay £9.42 – £9.95 Hours 36 Job Reference SC18/47/03 Tuilleadh eolas ar:-

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Múinteoir de dhíth do Naíscoil Bheann Mhadagáin

Dáta: November 13, 2018

Múinteoir de dhíth do Naíscoil Bheann Mhadagáin ag toiseacht Luan 19ú Samhain go Meitheamh 2019

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Feasachán Mhí Dheireadh Fómhair, 2018

Dáta:

Feasachán D Fómhair 2018-3

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Plean Corporáideach CnaG

Dáta: November 6, 2018

CnaG Plean Corparáideach 2015-18v010615

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Tuairisc Bhliantúil 2018 CnaG

Dáta: October 16, 2018

2018 Tuairsc Bhliantúil CnaG

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Post páirtaimseartha ar Bhunscoil an Traonaigh

Dáta: July 25, 2018

Bunscoil an Traonaigh Lios na Scéithe Post páirtaimseartha do mhúinteoir don scoilbhliain 2018-2019 (3 lá in aghaidh na seachtaine)

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Tuarascáil Bhliantúil Chomhairle na Gaelscolaíochta

Dáta: August 17, 2017

Tuarascáil-Bhliantúil-2017

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Plean Oibríochta Chomhairle na Gaelscolaíochta 2017/18

Dáta: June 19, 2017

CnaG 17 18 Plean oibríochta v120617

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Eolas ar chúrsaí de chuid GaelChúrsaí

Dáta: May 23, 2017

GaelChúrsaí Sa billeog istigh feicfidh sibh go bhfuil GaelChúrsaí ag cur leis an liosta de cúrsaí aitheannta atá againn faoi láthair.  Chomh maith leis na cúrsaí a bhí againn...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Eolas ar Thraenáil i gCúram Leanaí

Dáta: May 11, 2017

Billeogaí Eolais Cúram Léanaí

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Teanga Tí

Dáta: March 22, 2017

36Teanga Tí, doic do scoileanna

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Áis Úr do Mhúinteoirí Gaelscoileanna ó NI Screens

Dáta: January 6, 2017

Cuirtear ar an eolas sibh maidir le hacmhainn a chreidimid a bheidh an-luachmhar go deo ag Gaelscoileanna ar fud na tíre, mar atá an Chartlann Dhigiteach Scannán de chuid...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

An múinteoir cáilithe thú? An bhfuil tú ar fáil le hionadaíocht a dhéanamh?

Dáta: January 4, 2017

An múinteoir cáilithe thú?  An bhfuil tú ar fail le hionadaíocht a dhéanamh i ngaelscoil?

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Tugadh onóir do sheacht ngaelscoil as ardchaighdeán feabhais a bhaint amach i soláthar an oideachais

Dáta: December 6, 2016

Tugadh onóir do sheacht ngaelscoil (trí bhunscoil , trí naíscoil agus iar-bhunscoil amháin) ag ceiliúradh i dTeach an Anfa ar an 7ú Nollaig nuair a onóródh na scoileanna uile as ardchaighdeán feabhais...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

An Leanúnachas ón bhunscoil go dtí an iar-bhunscoil

Dáta: May 17, 2016

An Leanúnachas ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil Comh na G 2016

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Soláthar Cothaithe – ag tabhairt faoi fhadhbanna Ceangail i measc Páistí Óga.

Dáta:

CNaG Presentation – 16 March 2016

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Comhdháil 2016 i bpictiúir

Dáta: May 4, 2016

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

An Ghaelscolaíocht fós ag dul ó neart go neart ar fud an tuaiscirt.

Dáta:

 

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Meon eile, Todhchaí na Gaelscolaíochta idir chamáin i gCarn Tóchair

Dáta: April 8, 2016

http://www.meoneile.ie/ailt/todhcha%C3%AD-na-gaelscola%C3%ADochta-idir-cham%C3%A1in-i-gcarn-t%C3%B3chair#.VwZV0PkrJMy

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Áis Úr do Ghaelscoileanna – Idir Mise agus Tusa

Dáta: January 8, 2016

Idir Mise agus Tusa

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Beirt Phríomhoidí ar bronnadh ‘Cáilíocht Ghairmiúil Cheannais’ (PQH) orthu.

Dáta: October 20, 2015

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Máire Darragh, Príomhoide Bunscoil na Tamhnaí Móire le Péadar Ó Cuinnigean, Conor Stiobhard agus Gearóidín Nic Cathmhaoil ó Chomhairle na Gaelscolaíocht ag Dinnéar na Tamhnaí Móire a reáchtáladh ar an 25ú de Mhí Mean an Fhómhair.

Dáta: October 2, 2015

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Daltaí ó Ghaelscoil Éanna ag glacadh páirte i gclub leabhar a d’eagraigh líofa agus Comhairle na Gaelscolaíochta.

Dáta:

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Ceadaíonn an tAire Oideachais Stádas Inmharthanachta do cheithre ghaelscoil.

Dáta: September 4, 2015

AN ROINN OIDEACHAIS 4 Meán Fómhair 2015 Ceadaíonn an tAire Oideachais Stádas Inmharthanachta do cheithre ghaelscoil.

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

BUNTÁISTÍ NA GAELSCOLAÍOCHTA AR FÁIL DO CHÁCH

Dáta: August 26, 2015

BUNTÁISTÍ NA GAELSCOLAÍOCHTA AR FÁIL DO CHÁCH Oideachas lánGhaeilge oiriúnach do gach páiste, beag beann ar theanga baile, ar leibhéal cumais, ar chreideamh, ná ar chúlra cultúrtha nó eacnamaíochta

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Scrúduithe TEG ar tháille €40 do dhaltaí sinsearacha ar fud na hÉireann

Dáta: August 5, 2015

A bhuí le COGG, is féidir le scoileanna ar fud na hÉireann daltaí sinsearacha a chur isteach ar scrúduithe TEG ar tháille €40 an dalta (laghdaithe ó €80) sa scoilbhliain...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Ceiliúradh na nGaelscoileanna idir Bhunscoil agus Naíscoil

Dáta: June 9, 2015

Ceiliúradh An Anfa

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

An Chéad Chomhdháil Taighde

Dáta: March 23, 2015

Cliceáil ar an nasc seo thíos: An Chéad Chomhdháil Taighde

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Póstaer Chomhdháil na Gaelscolaíochta

Dáta: March 3, 2015

Cliceáil anseo le Postaer Chomhdhail

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Comhairliúcháin Chomhairle na Gaelscolaíochta

Dáta: January 27, 2015

Chuir Comhairle na Gaelscolaíochta tús lena phróiseas chomhairliúcháin d’earnáil na gaelscolaíochta le linn mí na Nollag 2014. Leanfaidh an comhairliúchán ar aghaidh go lár mhí an Mhárta 2015 le...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Ainmniúchán do Bhord an Údaráis Oideachais úir

Dáta: January 9, 2015

Iarradh ar Chomhairle na Gaelscolaíochta duine fóirsteanach a ainmniú don Údarás Oideachais úr le leas na scoileanna Gaeilge a sheasamh. Tá CnaG ag iarraidh ar dhaoine a bhfuil na...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Eolas faoin réamhscolaíocht

Dáta: January 6, 2015

http://www.deni.gov.uk/preschooladmadviceforparentsirish.pdf Tá gach eolas faoin chóras cláraithe ar fail ag an nasc seo le an Roinn Oideachais.

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Moladh maith d’Earnáil na Gaelscolaíochta i dtuairisc an Phríomhchigire

Dáta: November 10, 2014

Chuir Comhairle na Gaelscolaíochta fáilte roimh chinneadh an Phríomhchigire i leith na Gaelscolaíochta, i dtuairisc a lainseáladh ar an 6ú Samhain. Ag labhairt ag lainseáil na tuairisce, dúirt an...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Tuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh ar an Ghaeloideachas Iar-bhunscoile

Dáta: November 4, 2014

D’fhógair an tAire Oideachais, John O’Dowd, inniu a fhreagra ar Thuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh ar an Ghaeloideachas Iar-bhunscoile.  Beidh Bord na Comhairle ag plé impleachtaí na tuarascála, agus ag...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Éilíonn Earnáil na Gaelscolaíochta 4 leasú sa Bhille Oideachais

Dáta: October 7, 2014

Éilíonn muid go ndéanfar ann tagairt ar leith do na rudaí seo a leanas: • Go mbeidh de dhualgas ar an Údarás Oideachais nua “…forbairt na Gaelscolaíochta a spreagadh...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Ardscoil Naomh Maolmhaodhóg

Dáta: September 9, 2014

Daltaí ó shruth Gaelscolaíochta Ardscoil Naomh Maolmhaodhóg i gCaisleán Uidhilín ag pilleadh ar an scoil. Sa ghrianghraf chomh maith tá oifigigh Comhairle na Gaelscolaíochta, Peadar Ó Cuinneagáin agus Conor...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Gradaim Fulbright um Chúntóireachtaí Múinteoireachta i dTeangacha Iasachta

Dáta: September 5, 2014

Gradaim Fulbright um Chúntóireachtaí Múinteoireachta i dTeangacha Iasachta don Ghaeilge Céard iad féin?

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Treoir do Thuismitheoirí ag cuidiú le do pháiste.

Dáta: July 18, 2014

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Is scoil sármhaith í Scoil na Fuiseoige dar le COO

Dáta: July 1, 2014

Gabhann an Dr Micheál Ó Duibh Príomhfheidhmeannach Chomhairle na Gaelscolaíochta comhghairdeas le foireann agus le pobal Scoil na Fuiseoige as sármhaith a ghnóthú ina tuairisc COO.

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Is rud dodhéanta é forbairt scoileanna a idirscaradh ón chóir iompair a thabharfaidh chun na scoileanna iad.

Dáta: June 27, 2014

Tugann Comhairle na Gaelscolaíochta tacaíocht do Thuistí an Tuaiscirt Inniú, tá tacaíocht tugtha ó Chomhairle na Gaelscolaíochta chuig feachtas Tuistí an Tuaiscirt, feachtas atá ag obair chun bus a...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Oscailt Oifigiúil Naíscoil Bheann Mhadagáin

Dáta: June 24, 2014

Alt ar Oscailt Oifigiúil Naíscoil Bheann Mhadagáin (Meon Eile).

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Comhghairdeas le Gaelscoil na gCrann

Dáta: May 28, 2014

Seo alt is físeán ó MEON EILE fá Ghaelscoil na gCrann. Rinne Baill Tionóil Stormont ceiliúradh ar Ghaelscoil na gCrann ar na mallaibh toisc iad a bheith ar an chéad...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Bronntar bua uile-Éireann Dráma ar ‘Sheampaíní’ Ghaelscoil na gCrann

Dáta: April 17, 2014

Téann Gaelscoil na gCrann, bunscoil lán Gaeilge ar an Ómaigh, ar aghaidh ó neart go neart agus a clú feabhais á fhorbairt aici i gcónaí nuair a bronnadh ‘Seaimpíní...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Staidéar Dátheangachas ó Ollscoil Cambridge

Dáta: January 8, 2014

Cambridge University researchers are spreading the message that bilingualism is good for learning, rather than a hindrance as sometimes perceived.

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

The surprising people speaking up for Irish

Dáta: January 2, 2014

Alt ón Irish Examiner 31.12.2013 THE resignation of the Irish-language commissioner, Seán Ó Cuirreáin, is “undoubtedly the worst blow to the Irish language in many years,” say Irish-language group,...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

“Sult as foghlaim agus díograis” ag Bunscoil Bhéal Feirste Thuaidh

Dáta: September 11, 2013

Tá cúis cheiliúrtha ag Bunscoil Mhic Reachtain i dTuaisceart Bhéal Feirste, i ndiaidh don Roinn Cigireachta tuarascáil cigireachta na scoile a fhoilsiú i Mí Iúil.

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Comhgairdeas Le Daltaí Choláiste Feirste!

Dáta: August 23, 2013

Coláiste Feirste has once again achieved well above the average benchmark of 5 GCSEs A*- C in the north. Following last year’s phenomenal results which placed Coláiste Feirste as...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Doicheallach 14% níos airde ag daltaí gaelscoile áit tríú leibhéal bheith acu bliain i ndiaidh an scrúduithe.

Dáta: May 7, 2013

http://www.rte.ie/news/2013/0507/390699-fee-charging-schools-college/

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Bronnadh deonachán $3000 ó Mary’s Gift ar Naíscoil Shliabh Fuait

Dáta: February 6, 2013

Tá Mary’s Gift, carthanas atá bunaithe i Nua Eabhrach a bhailíonn airgead ar son na Gaelscolaíochta sa tuaisceart, i ndiaidh teacht i gcabhair ar thionscadal nua-bhunaithe Naíscoil Shliabh Fuait...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Déanann Gaelscoil Dhún Gheimhin Gearrfhíseán

Dáta: January 31, 2013

Tá gearrfhíseán déanta ag Gaelscoil Neachtain i nDún Geimhin, Contae Dhoire, a thugann eolas tábhachtach faoin scoil agus oideachas dátheangach agus a léiríonn fosta suáilce na bpáistí Gaelscoile. Tá...

Léigh an chuid eile den iontráil seo »

Staidéar úr a léiríonn conas a théann an Ghaeilge i bhfeidhm ar fheidhmeannas na hinchinne

Dáta: December 21, 2012

Staidéar úr a léiríonn conas a théann an Ghaeilge i bhfeidhm ar fheidhmeannas na hinchinne. Féach an nasc thíos

Léigh an chuid eile den iontráil seo »